In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt zijn 124 patiënten met covid-19 genezen en terug naar huis gestuurd. Medisch directeur Dirk Ramaekers heeft de mediaan van de verblijfsduur berekend. Bij patiënten jonger dan 75 ligt die op drie dagen verblijf, bij patiënten ouder dan 75 op iets meer dan acht dagen. ‘Uit die cijfers blijkt dat een opname niet meteen hoeft te betekenen dat een patiënt met covid wekenlang hier blijft.’

Belangrijk is dat het daarbij niet gaat om patiënten die op intensive care hebben gelegen. Daarvan werden de eerste drie patiënten in het Jessa Ziekenhuis de afgelopen dagen onder luid applaus naar gewone ziekenhuisafdelingen overgeplaatst. ‘Zij zullen wellicht de komende week naar huis kunnen’, aldus Ramaekers.

De snelheid van doorstroming van patiënten hangt ook af van de goede samenwerking met huisartsen, woonzorgcentra en de organisatie van de opvolging thuis. ‘Patiënten krijgen een brochure over “wat na covid-19” terwijl ze herstellen. Het duurt soms nog even om te herstellen, maar echt lange revalidatie is meestal niet nodig. Ook de terugkeer van herstelde patiënten naar woonzorgcentra verloopt momenteel nog goed’, zegt Ramaekers.

Het Jessa Ziekenhuis is een van de grootste in Limburg. Op dit moment zijn er 135 patiënten met covid opgenomen. 37 mensen liggen op intensive care, op een totaal van 41 plaatsen. Twee patiënten hebben zich na het ontslag uit het ziekenhuis opnieuw aangeboden voor extra nazorg, wat vergelijkbaar is met andere ziektes en aandoeningen. ‘De situatie is hier onder controle. We zien dat de curves van het aantal ontslagen en die van het aantal nieuwe opnames elkaar nu kruisen. Dat is goed nieuws’, aldus Ramaekers.

 

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de eerste patiënten in ons land die met een buis invasief werden beademd en hersteld zijn uit het Jessa Ziekenhuis kwamen. Dat is niet correct en die zin werd geschrapt.