Zeventig procent meer oproepen over geweld tijdens coronacrisis
Foto: Getty Images

Vorige week kreeg hulplijn 1712 zeventig procent meer oproepen in vergelijking met de eerste week waarin de coronamaatregelen van kracht waren. Die oproepen gingen over bijna dubbel zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweld.

De hulplijn verwachtte tijdens de coronacrisis een toename van geweld in het gezin. De cijfers lijken dat te bevestigen.

‘Door de coronamaatregelen zitten vele gezinnen op elkaars lip waardoor spanningen en conflicten in het gezin of de relatie kunnen escaleren’, zegt Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van de hulplijn 1712. ‘Een kleiner sociaal netwerk, minder sociale controle en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie.’

Onder familiaal geweld vallen kindermishandeling, partnergeweld en oudermishandeling. De meeste oproepen komen van de slachtoffers zelf of mensen uit hun omgeving. ‘Opvallend is dat we ook veel oproepen krijgen van buren’, zegt Van de Voorde aan de VRT. ‘Iedereen is thuis, waardoor verdachte geluiden bij de buren beter opgemerkt worden.’

Zeventig procent meer oproepen over geweld tijdens coronacrisis

Uitbreiding

Als antwoord op de coronacrisis breidt 1712 zijn chat- en telefonische openingsuren en de interne capaciteit uit, en lanceert de hulplijn een campagne over familiaal geweld.

Vanaf woensdag is de 1712-chat open van 13 tot 20 uur (van maandag tot donderdag), een verdrievoudiging van het aanbod. Vanaf maandag 20 april voorziet 1712 ook in een tijdelijke uitbreiding van de telefonische permanentie van 17 tot 18 uur.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt een extra subsidie ter beschikking voor de hulplijn ‘om de werking en capaciteit tijdens deze crisis te versterken’.

Codewoord

Dat thuisblijven tijdens de coronacrisis niet voor iedereen evident is, is al langer duidelijk. Daarom stellen N-VA-parlementsleden Lorin Parys en Valerie Van Peel in navoling van Frankrijk een codewoord voor bij huiselijk geweld. Concreet zou iemand die thuis hulp nodig heeft bij de apotheker een 'masker 19' kunnen bestellen. 'Die laatste antwoordt dan dat de maskers besteld moeten worden, waarna het slachtoffer zijn of haar adres moet achterlaten', zeggen Parys en Van Peel. 'De apotheker kan dan de politie verwittigen en het adres van de betrokkene doorspelen.'

Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) wil meewerken aan de detectie van huiselijk geweld en vraagt om het zogenaamde 'masker 19'-plan op te nemen in de Vlaamse Crisishulpnota.

Jaarrapport

Vorig jaar kreeg de hulplijn naar eigen zeggen 53 procent meer oproepen in vergelijking met 2014. Concreet ging het om 5.409 oproepen, over in totaal 7.402 mensen. 4.411 van hen (59,6 procent) is mogelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Opvallend is dat mensen 1712 contacteren over jonge kinderen. Partnergeweld is de op één na meest voorkomende problematiek (1.140 mogelijke slachtoffers of 15,4 procent). Geweld tegen volwassenen volgt als derde problematiek (546 mogelijke slachtoffers of 7,4 procent). Scheidingsproblematiek komt op de vierde plaats (335 personen of 4,5 procent). Geweld tussen minderjarigen, oudermishandeling en mis(be)handeling van oudere mensen is van toepassing op 2 tot 3 procent.