Er zijn opnieuw 162 sterfgevallen door het nieuwe coronavirus geteld. Daar komen nog eens 241 mensen bij die de voorbije dagen in Vlaamse woonzorgcentra zijn overleden. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum op zijn dagelijkse persconferentie meegedeeld.

In totaal komen er 403 doden bij. Daarmee overschrijdt ons land - met 2.035 - de grens van 2.000 doden door het nieuwe coronavirus. 

De bewoners van Vlaamse woonzorgcentra die tussen 1 en 4 april zijn overleden, zijn dus ook in de nieuwe cijfers opgenomen. ‘Het gaat om mensen van heel hoge leeftijd, 85 of ouder, vaak met onderliggende aandoeningen’, zegt viroloog Steven Van Gucht, die benadrukt dat de cijfers zowel de gevestigde covid-19-patiënten bevat als vermoedens van een besmetting.

Er zijn gisteren opnieuw 314 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er minder dan de dag ervoor. Toen werden 420 nieuwe opnames geteld. In totaal zijn er 6.012 patiënten in de ziekenhuizen opgenomen. Op intensieve zorg zijn 1.260 bedden ingenomen, drie meer dan de dag ervoor. 171 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Er werden 1.380 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Daarvan wonen er 587 in Vlaanderen, 734 in Wallonië en 62 in Brussel. Van 19 gevallen is geen woonplaats bekend.

Piek?

'De cijfers van de pandemie blijven jammer genoeg zeer hoog', zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. 'Dagelijks zijn er veel slachtoffers te betreuren. Na meer dan drie weken zien we voor het eerst een zeer voorzichtig positieve tendens in de cijfers. De daling van aantal ziekenhuisopnames is bemoedigend. We zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op de goede weg. We willen iedereen bedanken die de maatregelen strikt heeft nageleefd.'

Zitten we dicht bij de piek? ‘We moeten een onderscheid maken tussen twee getallen', zegt Van Gucht. 'Eerst is er het aantal nieuwe patiënten die worden opgenomen, daar zien we al een aantal dagen stabilisatie, zelfs een daling, en komen we dus in de buurt van een piek. Het tweede getal is het aantal mensen dat in de ziekenhuizen verblijft, dat getal stijgt nog licht door. Dat komt omdat mensen vaak meerdere weken in het ziekenhuis verblijven. We verwachten dat een daling zich daar een van de komende weken zal inzetten, maar we weten nog niet wanneer.’

Tests

De bedoeling is om binnenkort het aantal tests op te voeren, in eerste instantie in woonzorgcentra. 'Het aantal dagelijkse tests is nog niet erg gestegen’, zegt Van Gucht. ‘Het aantal gevaarlijke gevallen daalt. De komende dagen breiden we wel de criteria uit, zodat ook mensen met mildere symptomen zullen worden getest, maar het is nog even wachten op de aanpassing van deze criteria. Het is ook de bedoeling dat er meer systematisch kan gescreend worden bij personeel van woonzorgcentra.’

Van Gucht acht de kans vrij groot dat het nieuwe coronavirus een virus wordt dat elk seizoen kan terugkeren. 'Dat is op zich niet erg, we verwachten dat het virus zich meer en meer zal gedragen als een verkoudheidsvirus. Ook wanneer er gedeeltelijke immuniteit is, zal het minder erg zijn en zullen minder mensen elkaar besmetten. Het probleem is dat we nu in fase zitten met weinig immuniteit, waarbij veel mensen gevoelig zijn voor dit virus, en we dus een periode door moeten waarin nog heel wat ernstige infecties kunnen plaatsvinden. Om een evenwicht te hebben met voldoende immuniteit, zullen nog verschillende jaren moeten passeren.’

Naast testcapaciteit noemt de viroloog ook het traceren van mensen met wie een besmette persoon in contact is gekomen belangrijk. 'Testcapaciteit zal een belangrijk wapen zijn in fase na de uitbraak, maar ook het traceren van de contacten is belangrijk. Er zijn technologische hulpmiddelen voor, maar het kan ook met werkkracht. Met een werkgroep bekijken we nu hoe we dit zo goed mogelijk kunnen aanpakken.'

Mondmaskers

Het Crisiscentrum blijft bij zijn standpunt over mondmaskers dragen in het openbaar. 'Wij denken dat het dragen van mondmaskers in de huidige context weinig toegevoegde waarde biedt. We hebben gekozen voor een aanpak met afstand houden. Het dragen van maskers voegt daar weinig aan toe. Een gezond persoon heeft geen masker nodig. Naar de toekomst toe, wanneer er opnieuw meer intens contact is, kan dat overwogen worden. Maar het heeft geen zin om dat op gemeentelijk niveau te beslissen.'