België ontloopt Europese discussie coronabonds
Foto: pn

‘Ons land is niet onverkort voorstander van eurobonds’, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag in de Kamer. Een uitspraak die alle opties open laat. ‘België moet nu niet moderator spelen, maar zich helemaal plaatsen aan de kant van solidariteit’, reageert Groen-fractieleider Calvo.

‘We weten half wat de regering niet wil doen, maar niet wat ze wel wil doen’, zei N-VA-kamerlid Sander Loones nadat De Croo in de Kamercommissie vanmiddag het Belgische standpunt voor de Europese top morgen had toegelicht

De ministers van Financiën van de eurozone houden morgen topoverleg over de beste manier om de Europese economie boven water te houden. Centraal daar zal de vraag staan hoe de zwaarste getroffen eurolanden - Italië en Spanje op kop - financieel gesteund kunnen worden. En de laatste weken maakt het idee van eurobonds - Europees uitgeven obligaties - opnieuw sterk opgang. Het zou de Europese landen die zich minder gemakkelijk kunnen financieren op de geldmarkten - voornamelijk de zuidelijke landen - moeten toelaten om toch eenvoudig aan geld te geraken. De zuiderse landen zijn voor, de noordelijke landen met Nederland op kop zijn tegen.

‘Ons land is niet onverkort voorstander van eurobonds’, zei De Croo vanmiddag in de Kamercommissie Europese aangelegenheden. ‘België zal een tussenpositie innemen. We mogen niet in een symbolenstrijd vervallen.’ De Croo benadrukte ook dat er nu niet meteen nood aan eurobonds is omdat er nog voldoende liquiditeit in de markt is. In de eerste plaats zal gekeken worden naar het Europees noodfonds (ESM). ‘Dat volstaat vandaag.’

Noodfonds

Dat noodfonds heeft een leencapaciteit van 410 miljard euro. Maar aan geld uit dat ESM zijn erg strikte voorwaarden verbonden. Denk maar aan de strenge hervormingsvoorwaarden die Griekenland opgelegd kreeg om Europees geld te krijgen. Maar De Croo vindt dat nu slechts een beperkt aantal voorwaarden moeten gelden omdat hier geen sprake kan zijn van ‘schuld of fout’ van een land. ‘Niemand wint erbij dat Italië of Spanje tien jaar een molensteen meedragen.’

België heeft zich altijd al als bruggenbouwer opgesteld in Europa. Maar daarnaast dwingt ook de interne politieke situatie tot voorzichtigheid. De minderheidsregering-Wilmés regeert met volmachten gesteund door links en rechts. Iets waarop De Croo nog eens fijntjes werd gewezen door Groen-fractieleider Kristof Calvo. ‘Ik hoop dan uw minderheidsregering ook rekening houdt met onze argumenten. We moeten ons nu niet als bruggenbouwer buiten het debat plaatsen maar resoluut kiezen voor de kant van de solidariteit.’ Jan Bertels (SP.A) viel hem bij en benadrukte ‘dat België nu niet de grijze muis mag spelen, maar zich volop moet uitspreken voor solidariteit.’

Volgens Loones zijn eurobonds dan weer niet het ideale middel om de getroffen landen snel steun te geven. ‘We mogen de snelheid waarmee hulp kan geboden worden niet afremmen.’