Bart De Wever klaagt onduidelijke regels aan: ‘Geen geweldig parcours’
Foto: Photo News

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) klaagt de onduidelijke regels en tegenstrijdige informatie aan rond de coronamaatregelen. ‘Op het gebied van handhaving is het nog geen geweldig parcours geweest’, zegt De Wever.

Het prachtige weer lokte zondag heel wat mensen naar buiten, en niet iedereen hield zich aan de vooropgestelde regels. In Antwerpen deelde de lokale politie het afgelopen weekend meer dan driehonderd boetes uit. Sinds vrijdag 20 maart heeft de politie al meer dan 1.000 pv’s opgesteld voor meer dan 2.000 personen.

’Wij focussen op de essentie van het ministerieel besluit, de samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen’, verduidelijkt burgemeester De Wever bij De ochtend op Radio 1. Maar dat is niet zo eenvoudig, geeft hij toe. ‘Je moet rekening houden met de context van een grootstad: veel grote gezinnen, maar ook oudere mensen. Een alleenstaande mag niet basketballen, maar fysieke activiteit wordt wel aangemoedigd? Dat men niet mag rusten op een bankje, dat ga ik niet handhaven.’

De Wever klaagt ook de onduidelijkheid aan. ‘Men heeft ervoor gekozen om alle vormen van menselijk gedrag te beschrijven in een faq (frequently asked questions, lijst met veelgestelde vragen, red.) van het Crisiscentrum, maar die heeft geen kracht van wet. Als je een pv schrijft, zal het parket niet vervolgen op basis van een faq.’

'GAS-boetes'

Sinds vrijdag mogen gemeenten GAS-boetes van 250 euro innen voor overtredingen, een bedrag dat veel hoger ligt dan bij de invoering van de boetes. Ook daar ziet De Wever een gemiste kans. ‘We mogen niet variëren met dat bedrag, terwijl dat net het goede was van GAS-boetes. Voor sommigen is 250 euro veel geld, en het zou ook een kans moeten zijn voor alternatieve straffen, dat is nu niet voorzien. Op het gebied van handhaving is het nog geen geweldig parcours geweest’, zegt De Wever.

Hij klaagt ook de tegenstrijdige informatie aan van de minderheidsregering, bijvoorbeeld over de huiszoekingen om te zien om het samenscholingsverbod ook privé wordt nageleefd. ‘Dit is geen gerechtelijke, maar burgerlijke handhaving. De politie mag altijd de woning betreden zonder huiszoekingsbevel. Alleen zou ik heel terughoudend zijn om dat te doen, want het is heel ingrijpend. Dan krijg je situaties waarbij bezoek bij een terminale familielid het huis zou worden uitgejaagd. Ik heb aan mijn politiechef gevraagd me nooit voor dat soort scènes te zetten, het gezond verstand moet vooropstaan.’

'Als land door het ijs gezakt'

Vindt De Wever het nu geen gemiste kans dat hij zelf niet aan het hoofd staat van de minderheidsregering? ‘Ik ga geen oppositie voeren, dat zou ook zeer zuur overkomen. De afrekening van de regering zal voor na de crisis zijn’, zegt De Wever. ‘Maar ik maak me grote zorgen over dat tekort aan beschermingsmateriaal. We zijn echt door het ijs gezakt, hoe kan dat als rijk land? We hadden geen stock, er is te laat besteld, moeilijke distributie.’

Over het voorstel van partijgenote Zuhal Demir om tweedeverblijvers een waardebon te schenken die ze bij de lokale economie kunnen besteden, eens ze terug naar de kust mogen, zegt De Wever dat er nood is aan ‘een exitstrategie in plaats van losse voorstellen’. ‘We zouden beter energie steken in het opschalen van die ideeën tot een globaal verhaal. We moeten voorkomen dat straks nog een hele generatie gebukt gaat onder wat vandaag gebeurt’, meent De Wever.

'Weer aan het werk'

Hij is er dan ook voorstander van om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, om de verwachte economische schade te beperken. ‘Als we beschermingsmateriaal kunnen voorzien, de social distancing gewaarborgd kan worden en we massaal kunnen testen, dan kunnen veel economische sectoren heropgestart worden.’

'Mijn experts verwachten een verlies van vijf tot tien procent van ons bbp (bruto binnenlands product, red). Dat is een gigantische dreun. En momenteel heeft de regering geen exitstrategie. Zorgwekkend. We gaan op een lager welvaartsniveau terechtkomen, en we zullen allemaal een stap achteruit moeten zetten. De grootste opdracht voor de mensen die nu bewind voeren, is een exitstrategie in elkaar zetten en de economische relance voorbereiden.’