Geen kosten voor uitvaarten in het bisdom Antwerpen tijdens lockdown
Foto: Jan Van der Perre

De parochies van het bisdom Antwerpen zullen geen kosten aanrekenen voor uitvaarten die plaatsvinden onder de huidige beperkende voorwaarden. ‘Een teken van meeleven en solidariteit', aldus bisschop Johan Bonny.

Tot vrijdag was de regel dat begrafenisceremonies alleen ‘in intieme of familiale kring’ mochten plaatsvinden. Nu heeft de regering daar ook een cijfer opgeplakt: begrafenissen mogen bijgewoond worden door maximaal vijftien personen. Daarnaast moet ook een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Het bisdom van Antwerpen zal zolang deze maatregelen gelden geen kosten aanrekenen voor de uitvaart, dat heeft bisschop van Antwerpen Johan Bonny zaterdag geschreven aan de pastorale medewerkers en kerkbesturen van zijn bisdom. Ook ceremonies tussen 13 maart, wanneer de coronamaatregelen werden ingevoerd, en nu, zullen niet betaald moeten worden.

‘Omdat wij gedurende de lockdown slechts ingeperkte uitvaartvieringen kunnen aanbieden, kunnen en willen wij voor deze vieringen geen normale bijdrage aanrekenen. Heel de samenleving deelt vandaag in de klappen van de coronacrisis en van de verzwakte economie. In deze noodtoestand willen wij eerst en vooral solidariteit betonen met al wie nu beproefd worden: familiaal, sociaal, economisch’, aldus de bisschop.

Bonny stelt dat deze beslissing geldt voor alle pastorale medewerkers die betrokken zijn in rouwbegeleiding en uitvaartdiensten. ‘Door hun dienst te verlenen zonder vergoeding kunnen zij een teken van meeleven en solidariteit stellen, midden een verontruste samenleving.’

‘Uiteraard brengt elke uitvaartliturgie kosten mee voor het kerkbestuur - gebouw, verwarming, koster, organist. Toch rekenen wij ook op hun medewerking. Het gebaar van meeleven en solidariteit dat kerkbesturen tijdens deze lockdown kunnen uitsturen in hun parochie, dorp of wijk, verdient nu alle voorrang. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke gebaren’, besluit Bonny.
U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig