‘Superkern’ zet licht op groen voor GAS-boetes en belastinguitstel
Premier Sophie Wilmès. Foto: Photo News

Op de vergadering van de zogenaamde superkern zijn negen kb’s met maatregelen om de coronacrisis te bestrijden goedgekeurd. Het ging onder meer over uitstel van betaling van belastingen en sociale bijdragen en GAS-boetes van 250 euro.

Vier uur, zo lang heeft de zogenaamde ‘superkern’ geduurd. Dat is het overleg tussen het kernkabinet van de minderheidsregering-Wilmès en de voorzitters van de tien partijen (N-VA vaardigt wel de Kamerfractievoorzitter af, red.) die instemden met de volmachten voor de regering, zodat die niet telkens het parlement moet raadplegen. Tijdens de superkern wordt nagegaan of de maatregelen wel degelijk binnen het kader van die bijzonder machten passen.

Er lagen negen kb’s op tafel om maatregelen te preciseren. Het ging onder meer om het uitstel van betaling van belastingen en sociale bijdragen en over de mogelijkheid om betalingsuitstel te krijgen voor leningen bij de banken.

GAS-boetes van 250 en 750 euro

De belangrijkste maatregel die afgeklopt is, is de uniformisering van de GAS-boetes voor wie de coronamaatregelen overtreedt. Op vrijdag 27 maart had de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen gezet voor die administratieve straffen, maar die waren voorlopig nog onwettig.

De GAS-wet bepaalt dat gemeenten alleen inbreuken administratief kunnen beteugelen die niet in het federale strafrecht zijn opgenomen. Maar de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) uitvaardigde om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, bevatten federale strafbepalingen. Daar is nu dus een wettelijke basis voor gecreëerd.

De GAS-boetes zullen 250 euro bedragen voor burgers en 750 euro voor handelaars die de regels overtreden. Ze zijn over het hele land gelijk en bovendien kunnen ze onmiddellijk geïnd worden.

Er was ook een lange discussie of dat koninklijk besluit nog via de Raad van State moet passeren, maar uiteindelijk is beslist om die stap over te slaan om minder tijd te verliezen. Dat is toegelaten omdat het over de openbare orde gaat.

Wrevel over politieoptreden

De negen kb’s kregen uiteindelijk groen licht, wat niet wil zeggen dat alle partijen inhoudelijk helemaal akkoord gaan. De goedkeuring betekent enkel dat de maatregelen binnen het kader van de volmachtenwet blijven.

De voorbije dagen was binnen de regering wat wrevel ontstaan over de manier waarop de politie de naleving van de coronamaatregelen controleerde. Open VLD waarschuwde bij monde van Gwendolyn Rutten voor ‘disproportionele maatregelen’ zoals het inzetten van warmtedrones of kliklijnen. Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau zei vrijdagavond in ‘De Afspraak’ op Canvas dat zijn partij geen volmachten heeft gegeven ‘zodat minister van Binnenlandse Zaken De Crem sheriff kan spelen’.

Minister De Crem (CD&V) heeft intussen zelf gereageerd. ‘België is en wordt geen politiestaat: ik neem formeel afstand van de zogenaamde kliklijnen en er is geen voorstel geweest om huiszoekingen in te voeren. Er kan voor mij evenmin sprake zijn van de invoering van een avondklok: een verpleegster die na een late shift met haar hond wil gaan wandelen na 22 uur om haar hoofd leeg te maken, moet dat blijven kunnen. Ik heb mij dan ook verzet tegen de invoering van een avondklok en dit voorstel werd dan ook afgevoerd’, zegt hij op zijn Facebookpagina.

Intussen hebben verschillende partijen al pistes gelanceerd over steun aan wie in deze coronatijden aan het werk is. Een coronapremie voor het zorgpersoneel en eventueel ook voor wie in supermarkten of in de transportsector aan het werk is, of “coronaverlof” voor ouders die werk en kinderopvang niet langer kunnen combineren,... Die zaken kwamen zaterdag in elk geval niet aan bod.