De Crem verdedigt controles op tweedeverblijvers: ‘Grondwet op geen enkele manier met voeten getreden’
Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Foto: Belga

Minister van Binnenlands Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft in ‘Terzake’ de inzet van politie om tweedeverblijvers, aan de Kust of in de Ardennen, te weren, verdedigd. ‘We doen dit niet voor ons plezier, maar voor de volksgezondheid, om het virus in te dijken.’

‘Wie naar de Kust of de Ardennen gaat, gaat in tegen de raadgevingen van de medici’, zei de minister in ‘Terzake’. ‘Twee basisprincipes worden niet gerespecteerd: afstand houden – dat gaat niet op drukke dijken – en zoveel mogelijk thuis blijven. We willen ook vermijden dat mensen op hun tweede verblijf met het virus in contact komen en het zo meebrengen naar huis.’ Daarom worden er 10.000 agenten per dag ingezet om op het terrein de naleving van de coronamaatregelen te controleren. En dus ook om na te gaan of er ‘tweedeverblijvers’ aanwezig zijn.

Dat virologen als Marc Van Ranst minder bezwaar maken als die mensen in hun tweede verblijf ook rigoureus de lockdown respecteren, kon De Crem niet vermurwen. ‘De burgemeesters vragen wel maatregelen. Burgemeester Lippens van Knokke-Heist heeft een complete lockdown afgekondigd. Burgemeester Tommelein van Oostende wil zelfs banken laten verwijderen van de dijk.’

Liberale kritiek ‘komt te laat’

Vanuit liberale hoek kwam er de voorbije dagen kritiek op de vele maatregelen, zoals het inzetten van drones en warmtecamera’s. ‘We mogen niet in een politiestaat terechtkomen’, zei Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. ‘Maar dat is niet het geval’, weerlegt De Crem stellig. ‘Sommigen proberen er een politiek spel van te maken. Bovendien is Rutten te laat wakker geworden. Haar kritiek komt drie weken te laat. De maatregelen zijn door de taskforce genomen, overlegd binnen de regering en zelfs overlegd met de zogenaamde superkern (het overleg tussen de minderheidsregering van MR, CD&V en Open VLD met de zeven partijen die de volmachten steunen, red.).’

De Crem gaf ook nog aan dat huiszoekingen zonder bevel nooit op tafel hebben gelegen. Binnen de Risk Management Group was er wel een voorstel om de avondklok in te voeren, maar ik heb mij daar virulent tegen verzet. Het is niet omdat iets wordt voorgesteld, dat het ook zo gebeurt. En over het gebruik van drones: dat is niet nieuw, tussen kerst en nieuw zijn er zoveel drones ingezet.’

Maar zullen de maatregelen na de coronacrisis ook weer allemaal worden teruggeschroefd? De Crem: ‘De rechten van de burgers zijn volledig gewaarborgd. De Grondwet wordt op geen enkele manier met voeten getreden. Ik weet dat de bevolking aan onze kant staat. Eens de crisis voorbij zal zijn, gaan we terug naar een genormaliseerde toestand.’

Mondmaskers voor agenten

De minister van Binnenlandse Zaken meldde ook dat hij een aparte bestelling voor 10.000 mondmaskers voor de politie heeft geplaatst. ‘Die mondmaskers zullen naar verwachting maandag of ten laatste dinsdag worden geleverd en daarna ter beschikking worden gesteld van de politiediensten.’

De vakbonden hadden een stakingsaanzegging ingediend voor de federale politie. De bonden willen meer beschermingsmateriaal. Na overleg met De Crem – en het nieuws over de bestelling – is de stakingsaanzegging nu voorlopig opgeschort.