Kinderartsen: ‘Consulteer arts als kind ziek is’
Themabeeld. Foto: Belga

‘Indien uw kind een belangrijk probleem heeft, stel dan het zoeken van medische hulpverlening niet uit.’ Dat is de boodschap van Belgische kinderartsen.

De kinderartsen benadrukken dat ernstige infecties en overlijdens bij kinderen door Covid-19 zeer zeldzaam zijn. Maar anderzijds moedigen ze ouders aan om tijdig hulp te zoeken bij een huis- of kinderarts als een kind ernstige symptomen vertoont. Ook als een kind een ander, niet-Covid-19-gerelateerd probleem heeft, moeten ouders niet aarzelen om medische hulp te zoeken, schrijven de artsen in een persbericht.

De Belgische kinderartsen zeggen diep geraakt te zijn door berichten in de pers over enkele kinderen die overleden aan Covid-19. ‘Maar we moeten benadrukken dat Covid-19 bij kinderen in de regel een mild verloop kent’, zeggen de kinderartsen. ‘En daarnaast mogen we niet vergeten dat er elk jaar ook aan griep en andere virale infecties kinderen overlijden, zij het eveneens zeer zeldzaam.’

Covid-infecties bij kinderen verlopen volgens de kinderartsen in de overgrote meerderheid asymptomatisch of heel mild, en beduidend minder ernstig dan bij volwassenen. Koorts, hoest, keelpijn, spierpijn (griepachtige klachten) en diarree kunnen voorkomen, maar zelden is daarvoor een ziekenhuisopname noodzakelijk. Bij milde koorts en beperkte klachten kan men als ouder een koortswerend middel zoals paracetamol toedienen.‘Bent u als ouder ongerust omdat uw kind ernstiger symptomen vertoont (bijvoorbeeld kortademigheid of sufheid), neem dan onmiddellijk contact op met uw huis- of kinderarts, ook als het kind geen koorts heeft’, stellen de kinderartsen. Als u de arts niet kan bereiken, en u bent ongerust, dan kan u met uw kind naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis komen. Wij zijn er om u en uw kind te helpen’, zeggen de kinderartsen.

De artsen wijzen er tot slot nog op dat ze in de ziekenhuizen en de private kinderartsenpraktijken met volledig gescheiden circuits voor Covid-19-patiënten werken. ‘Veilige zorg is dus gegarandeerd ook voor patiënten met gezondheidsproblemen die niets te maken hebben met Covid-19’, zo stellen de artsen de ouders gerust.