Europees Hof geeft Hongarije, Polen en Tsjechië ongelijk in verzet tegen spreidingsplan
Foto: AFP

Het Europees Hof van Justitie veroordeelt de landen die geweigerd hebben om mee te werken aan het Europees spreidingsplan voor de opvang van vluchtelingen. Hongarije, Polen en Tsjechië hebben door de weigering niet voldaan aan hun plichten als EU-lid, staat in het arrest.

Omdat het spreidingsplan maar voor twee jaar gold, van september 2015 tot september 2017, is de veroordeling in eerste instantie een formele kwestie. De Europese Commissie moet nu beslissen of er verdere stappen komen tegen de drie landen.

Het spreidingsplan verplichtte de lidstaten om 160.000 migranten die een vraag om internationale bescherming hadden ingediend, over te nemen van Italië en Griekenland. Maar Hongarije, Polen en Tsjechië weigerden daaraan mee te werken en zijn daarvoor nu dus door het Europees Hof veroordeeld.

Het Hof veegt de argumentatie van de drie landen van tafel. Ze kunnen zich ‘niet beroepen op het handhaven van de veiligheid in hun eigen land, noch op het zogenaamd slecht functioneren van het spreidingsplan’.

De Commissie kan op basis van dit arrest een nieuwe procedure bij het Hof starten om de drie landen tot een financiële sanctie te veroordelen. ‘Maar het kader waarin dit spreidingsplan actief was, is verstreken. Hoe dit nu verder moet worden aangepakt, lijkt dan ook voer voor juristen’, luidt het donderdag bij het Hof.

Hongarije en Slovakije hadden eerder het spreidingsplan aangevochten bij het Europees Hof, maar vingen daarbij bot. Dit proces stond daar los van.