Voetbalbond ontslaat bondsprocureur Kris Wagner na Facebookposts met ondervoorzitter Beerschot
Bondsprocureur Wagner Foto: Photo News
De KBVB heeft op de vergadering van gisteren beslist om met onmiddellijke ingang het mandaat van Bondsprocureur Kris Wagner te beëindigen. De publieke posts op Facebook waarbij Wagner een website promootte die hij opzette met advocaat en Beerschotman Walter Damen waren de spreekwoordelijke druppel.

'De positie van de Bondsprocureur stond al langer onder druk, maar was door diens publieke Facebookposts van afgelopen week niet langer houdbaar.Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebook posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert”, staat te lezen in het persbericht van de KBVB.

De posts waarnaar verwezen wordt, gaan over een website die Wagner samen met strafpleiter Walter Damen opzette. Damen is daarnaast ook ondervoorzitter van voetbalclub Beerschot VA. Het publiekelijk aanpappen met een bestuurder van een van de clubs, blijkt nu de druppel te zijn. Het was bovendien niet de eerste keer dat de flamboyante Wagner op de vingers werd getikt. 'Aangezien er reeds herhaaldelijk was aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, was de beslissing om het mandaat onmiddellijk te beëindigen onafwendbaar. De beslissing van de Raad van Bestuur van de KBVB wordt eveneens onderschreven door de Pro League', reageert de voetbalbond. 

De KBVB laat weten dat ze van het stilliggen van de competitie gebruik zal maken om een “het één en het ander nader af te stemmen” en op zoek zal gaan naar een nieuwe Bondsprocureur.