N-VA-fractieleider maant partijleden aan: ‘Kop in kas’
Wilfried Vandaele. Foto: BELGA

Wilfried Vandaele vraagt zijn fractie om ‘niet triomfalistisch’ te doen over de Vlaamse onthouding bij de Europese coronasteun. ‘Er is binnen de regering wat wrevel.’

Vanaf twee uur debatteert het Vlaams Parlement over het coronabeleid van de Vlaamse regering (dat debat kan u onderaan dit artikel volgen). De jongste dagen ontstond er wat ophef naar aanleiding van de Vlaamse onthouding bij de toekenning van sommige Europese steunmaatregelen. Zowel Hilde Crevits (CD&V) als Bart Somers (Open VLD) bleken als viceminister-presidenten niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen (DS 1 april).

Het maakte dat België zich als enige land in de Europese Raad onthield. Binnen de Vlaamse regering vraagt men zich af waarom België, net als Spanje, de regeling mits een kritische stemverklaring niet kon goedkeuren. Want de kritiek op de door Europa gehanteerde methode (een koppeling aan de structuur- en investeringsfondsen) houdt steek. Daarbij wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar minister-president Jan Jambon (N-VA), die ook de bevoegdheid buitenlandse aangelegenheden in zijn portefeuille heeft.

‘Kop in kas’

Als voorbereiding van dat debat belde Jambon vanochtend met fractieleider Wilfried Vandaele. Die deed verslag van het gesprek in een e-mail naar de fractieleden die het debat volgen. Door de veiligheidsmaatregelen verloopt dat voor uitgedunde fracties.

‘Jan Jambon belt me net met de vraag om vanmiddag zeker niet triomfalistisch te doen over het feit dat we ons in Europa onthouden hebben over de steunmaatregelen. Ik zeg er in mijn tussenkomst een zin over, en die heeft het fiat. Maar Jan verwacht er wel discussie over vanmiddag in plenaire, omdat er ook binnen de regering wat wrevel is. Als het thema aan bod komt, houden wij best “kop in kas”.’

‘Technische discussie geen zin’

De fractieleider stuurde een bijkomende mail met de technische achtergrond die aan de basis lag voor de onthouding. Zo was de Vlaamse regering het niet eens met de gebruikte methodologie die voor ‘ongewenste effecten’ zorgde (minder getroffen landen kregen soms relatief meer geld).

De N-VA ziet meer doeltreffende maatregelen, zoals ‘het openstellen van het Solidariteitsfonds voor covid-19, de flexibilisering van de staatssteun- en begrotingsregels en de bijkomende garanties.’ Maar, zo besluit Vandaele, ‘het heeft geen zin die al bij al vrij technische discussie vanmiddag te voeren. Mensen zijn bezorgd om hun gezondheid en willen nu oplossingen.’