Mogelijk helft van woonkredieten in aanmerking voor uitstel
Foto: Marc Herremans

Volgens Johan Thijs, voorzitter van de bankenfederatie Febelfin, komt mogelijk 55 procent van de mensen met een woonkrediet in aanmerking voor een half jaar opschorting van betaling van het woonkrediet. De zwaarst getroffen mensen krijgen ook nog eens een korting van de banken.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) en Johan Thijs verduidelijkten dinsdag het bankenplan dat al tien dagen geleden werd afgekondigd. Overheid en banken hebben nu ook een akkoord over de modaliteiten waardoor het plan in principe morgen 1 april al in werking kan treden.

Het plan betekent voor de particulieren dat al wie financieel getroffen is door het coronavirus, zes maanden opschorting van betaling kan krijgen. Die zes maanden worden toegevoegd aan de looptijd van de lening.

Andere voorwaarden zijn dat men niet meer dan 25.000 euro aan financiële bezittingen mag hebben (spaargeld, aandelenportefeuille...). Getroffen zijn door covid-19 betekent bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk werkloos zijn, ziek zijn geworden door het virus of volledig werkloos zijn. Het krediet moet ook betrekking hebben op de eigen woning waar men in woont.

De banken doen voor de allerzwaksten ook nog een extra inspanning. Wie na aftrek van zijn maandelijkse lasten maar een gezinsinkomen heeft van maximaal 1.700 euro, krijgt ook nog eens een korting op de rente van zijn woonkrediet over de hele looptijd. De omvang hangt af van de hoogte van de zes maanden uitstel en zal dus anders zijn voor elke lening. Op die zes maanden zal men geen rente moeten betalen. 

Volgens Thijs komen op basis van een eerste analyse 55 procent van de woonkredieten in aanmerking. Alleen weten de banken niet hoeveel mensen getroffen zijn door covid-19. 'Het is voor de banken een belangrijke maatregel  waarvan de impact geschreven wordt met drie cijfers, gevolgd door miljoenen, zei Thijs. Daarmee ligt het cijfer voor de banksector tussen 100 miljoen en 999 miljoen impact. De banken moeten dit als verlies boeken. 

Minister De Croo zei blij te zijn dat de banken die geste doen. Het is een belangrijke maatregel in het milderen van de financiële impact die het coronavirus veroorzaakt.

De timing van de maatregel is krap doordat er een week tijd verloren is met het uitwerken van de modaliteiten. Wie morgenochtend al het geld van zijn hypothecaire aflossing van zijn rekening ziet gaan, kan niet vragen dit bedrag teruggestort te krijgen. Die heeft in zekere zin pech. Men kan dan wel nog tot eind oktober  opschorting vragen waardoor men toch zes maanden uitstel van betaling krijgt. 

Het plan bestaat ook uit een luik ondernemingen. Ook ondernemingen kunnen uitstel van betaling krijgen, maar enkel wat betreft de kapitaalaflossingen. De rente blijft lopen.  

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van twaalf maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Daarnaast zullen banken zowel bij particulieren als ondernemingen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

‘Het is goed om te zien dat op zo’n moeilijk moment de banken hun maatschappelijk rol opnemen en samen met de overheid de getroffen gezinnen en bedrijven tegemoetkomen. Met dit akkoord levert de financiële sector een belangrijke inspanning om te vermijden dat hypothecaire kredietnemers, zelfstandigen, non-profitorganisaties en bedrijven met cashflowproblemen geconfronteerd zullen worden’, aldus minister De Croo.