Belastingaangifte krimpt door politieke impasse
Foto: ISOPIX

Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting telt 18 codes minder dan vorig jaar. Die afslanking is het gevolg van een regering in lopende zaken. De uitbraak van het coronavirus is voorlopig geen reden tot uitstel voor het invullen van de belastingaangifte.

Elk jaar start de federale overheidsdienst Financiën ergens in het begin van de maand mei de procedure op voor de aangifte van de personenbelasting. Het is vooralsnog de bedoeling om dat ook dit jaar zo te doen, al is het niet uitgesloten dat de coronacrisis voor vertraging zorgt.

Hoogstwaarschijnlijk zal de invultermijn, die normaal tot ergens begin juli loopt, worden verlengd, mogelijk zelfs tot na de zomer. Dat laatste is overigens al het geval voor wie zijn belastingaangifte via een mandataris (zoals een boekhouder) laat verlopen.

‘Hierover is nog geen enkele beslissing genomen’, benadrukt Francis Adyns, de woordvoerder van de FOD Financiën, maar hij erkent wel dat de normale dienstverlening in de regionale belastingkantoren problematisch dreigt te worden. Traditioneel kunnen belastingplichtigen in de maanden mei en juni terecht bij ambtenaren van de fiscus voor hulp bij het invullen van hun aangifteformulier. Het gaat om honderdduizenden burgers - en zo’n toestroom is niet evident in coronatijden, zelfs als de lockdown voorbij zou zijn.

Minder codes

In afwachting heeft Financiën alvast het nieuwe aangifteformulier (aanslagjaar 2020, over de inkomsten en uitgaven van 2019) online bekendgemaakt. Uit een analyse door fiscaal expert Jef Wellens, van WoltersKluwer, blijkt dat de ‘Vlaamse aangifte’ (bestemd voor de inwoners van het gewest Vlaanderen) dit jaar 18 codes minder telt dan vorig jaar. Het zijn er nu nog 811. Ook in de Brusselse en Waalse formulieren is er een inkrimping van het aantal codes.

‘Dat is niet verwonderlijk’, zegt Wellens, ‘met een federale regering in lopende zaken en het uitblijven van nieuwe regionale fiscale maatregelen. Er zijn in totaal 14 nieuwe codes en die zijn toe te schrijven aan een handvol federale maatregelen, zoals het nieuw vrij aanvullend pensioen voor werknemers of de nieuwe belastingvermindering voor het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering. Maar door de afschaffing van de federale vrijstelling op opzeggingsvergoedingen verdwijnen in één klap ook 32 codes.’

Woonbonus

Opgelet: de afschaffing van de Vlaamse woonbonus laat nog geen sporen na in deze aangifte. Die afschaffing geldt maar voor leningen gesloten vanaf 1 januari 2020 en de huidige aangifte handelt uitsluitend over leningen die gesloten zijn vóór 2020. Nog een aandachtspunt: het Grondwettelijk Hof heeft de taks op effectenrekeningen vernietigd vanaf 1 oktober 2019. In deze aangifte moet u nog melding maken van uw effectenrekeningen tot 30 september 2019.