EU-lidstaten zetten licht op groen voor miljardeninvestering, België onthoudt zich
Foto: Photo News

De lidstaten van de Europese Unie hebben maandag definitief ingestemd met de inzet van ongebruikte fondsen uit de Europese begroting. Daardoor kan er tot 37 miljard euro vrijkomen voor de bestrijding van de coronacrisis en de opvang van de economische schok. België onthield zich als enige lidstaat.

Het investeringsinitiatief is een van de eerste noodmaatregelen die de EU neemt in de strijd tegen het coronavirus. Om snel geld uit de Europese begroting vrij te maken, had de Europese Commissie twee weken geleden voorgesteld om 8 miljard euro aan ongebruikte fondsen aan te boren. De lidstaten kunnen dat geld gebruiken voor uitgaven voor medische uitrusting, steun aan kmo’s en arbeidsmarktmaatregelen. Het voorstel treedt woensdag in werking.

Het gaat om geld uit de Europese cohesiefondsen dat elke lidstaat had toegewezen gekregen, maar dat nog niet werd besteed. In principe moeten de lidstaten hun ongebruikte prefinanciering voor projecten elk jaar terugstorten, maar de Commissie stelt nu voor dat de lidstaten het geld houden. Als het geld is opgemaakt, komt er nog eens 29 miljard euro vrij.

België onthield zich als enige

Uit Europese bronnen kon vernomen worden dat België de enige lidstaat was die het voorstel niet kon steunen. Ons land moest zich onthouden omdat de deelstaten niet op dezelfde golflengte zaten.

Twee weken geleden had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) al zijn ‘verontwaardiging’ geuit over de verdeling van de middelen voor België. Vorige donderdag, bij de stemming in het Europees Parlement, onthielden de drie N-VA-parlementsleden zich. Daar steunden 683 van de 688 leden het voorstel wel.

In de eerste enveloppe van 8 miljard euro steekt er nog het meeste geld voor Spanje en Polen. Voor België zit er nog 36,7 miljoen euro in de pot. Daarvan is 6,5 miljoen euro bestemd voor Vlaanderen, 16 miljoen voor het Waalse gewest, 4,3 miljoen voor het Brusselse gewest en 9,6 miljoen euro voor de Franse Gemeenschap. Zodra dat bedrag is opgemaakt, komt er nog 29 miljoen euro vrij.

Verdeelsleutel

De cohesiefondsen zijn bedoeld om de minder ontwikkelde Europese regio’s te steunen. De verdeling ervan wordt voor meerdere jaren vastgelegd volgens een verdeelsleutel die vaak het voorwerp vormt van verhitte discussies onder de lidstaten tijdens hun onderhandelingen over de meerjarenbegroting.

De huidige Europese meerjarenbegroting loopt tot eind dit jaar. Over de nieuwe meerjarenbegroting tot 2027 is er nog steeds geen akkoord onder de Europese staatshoofden en regeringsleiders. De Europese Commissie kondigde het voorbije weekend aan dat ze haar voorstellen voor de budgettaire inkomsten en uitgaven voor de komende jaren wil aanpassen in het licht van de coronacrisis.