De anti-coronamaatregelen worden al zeker twee weken verlengd, maar niet verstrengd. Toch is de kans groter dat het u duur komt te staan als u een regel overtreedt: er komt een systeem van onmiddellijke inning.

De maatregelen duren zeker tot 19 april. Mogelijk worden ze verlengd tot 3 mei. 'Twee weken is een belangrijke periode, voor een dagelijkse evaluatie', zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). 'Het is niet uitgesloten dat er nog eens twee weken bijkomen. 19 april is het einde van de paasvakantie. Dat leek ons een goed moment om dat te doen. Het valt samen met wat de experts hebben voorgesteld.'

Er komt (nog) geen afstandsbeperking voor wie gaat wandelen of fietsen. Maar volgens De Crem zijn de maatregelen nu een stuk verfijnd. Wat belangrijk is: wie naar buiten gaat, doet dat puur voor de beweging. ‘Mensen verlaten hun huis voor de duur van de activiteit, daarna keren ze meteen terug’, zei Wilmès daarover. Het is dus niet de bedoeling om in het park op een bank te zitten, laat staan om naar de zee of de Ardennen te gaan. ‘Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gesanctioneerd. Er komt een systeem van onmiddellijke inning. We zitten niet meer in een situatie van preventie.’

De Crem had eerder wel gepleit voor zo'n afstandsbeperking, zoals in Frankrijk het geval was. Daar komt hij nu op terug: 'Een 1-kilometerregeling kan voor ons niet zoals in Frankrijk. Dat zou ook niet in dichtbevolkte woonwijken gaan. Sportbeoefening is belangrijk, maar mensen zullen dat individueel moeten doen en afstand houden. Wanneer men de beslissing niet respecteert, kan men daarvoor beboet worden.'

 

Premier Sophie Wilmès wilde nog niet verder vooruitkijken dan 19 april. Er kwam dus geen antwoord wat de heropening van de scholen betreft. Wel wordt er opvang aangeboden tijdens de paasvakantie. Ook de zomerfestivals wordt (nog) niets opgelegd. Het is afwachten hoe de epidemie evolueert vooraleer wetenschappers en beleidsmakers daar beslissingen over kunnen nemen, vindt de premier.

Er wordt wel al nagedacht over hoe de maatregelen afgebouwd worden. ‘We moeten nu stap per stap proberen ook het einde van de crisis voor te bereiden’, zei Wilmès. ‘We richten op korte termijn een groep op die daarover nadenkt.’