'We moeten opletten dat het economische leven niet stilvalt', zegt burgemeester van Antwerpen en voorzitter van N-VA Bart De Wever over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij doet ook een oproep naar de federale regering: ‘Leg geen tegenstrijdige verklaringen meer af.’

Heel wat bedrijven moeten sluiten omwille van de coronacrisis, en dat heeft en grote impact op de economie. 'We moeten opletten dat het economische leven niet stilvalt', zegt De Wever aan VTM Nieuws. 'De focus moet nu verschuiven naar gezond werken.'

Hij vindt het een fout signaal dat mensen niet kunnen werken. 'Uiteraard moet het veilig kunnen, maar het beste wat je nu kan doen is de economie en welvaart vrijwaren, zodat we de gezondheidszorg kunnen blijven financieren', zegt De Wever. 'De focus moet nu liggen op hoe we de samenleving en economie draaiende kunnen houden.'

Tegenstrijdige verklaringen

De Wever heeft ook een oproep voor de federale regering. ‘Ik heb alle begrip voor de moeilijke toestand, maar ik zou toch graag willen vragen om geen tegenstrijdige verklaringen meer af te leggen betreffende de huidige maatregelen,’ zegt De Wever over de aanpak van de coronacrisis. 'Stop met alles tot in de kleinste details te reguleren.'

‘De tegenstrijdige verklaringen leiden tot grote verwarring bij de bevolking en bemoeilijken de handhaving’, merkt de Antwerpse burgemeester op. ‘Ik stel dan ook voor om op te houden met voortdurend wijzigingen aan te brengen en te opperen rond de toepassing van het samenscholingsverbod.’

‘Het aanhoudend verfijnen en herinterpreteren tot in de details van FAQ’s leidt tot chaos op het terrein voor onze veiligheidsdiensten. Het samenscholingsverbod in het Ministerieel Besluit is erg duidelijk’, vervolgt De Wever. ‘Laat voor de handhaving de lokale politie en toezichtsdiensten gewoon werken met gezond verstand. Dit is belangrijk voor het draagvlak bij de bevolking, want onlogische, onuitlegbare interventies zijn nefast.’

‘De eenzame visser, de jonge sportieveling die alleen aan het basketten is, de senior die even uitrust op een bank, de fietser die enkele tientallen kilometers doet: we moeten ophouden met daar regeltjes rond te verzinnen die dit feitelijk verbieden. Al die activiteiten vallen binnen de uitzonderingen van het Ministerieel Besluit en de grenzen van het gezond verstand.’

‘De invoering van gemeentelijke administratieve sancties voor de handhaving van het samenscholingsverbod is ook dringend nodig’, vindt De Wever. ‘Alle lokale politiezones zijn vragende partij. Enkel met GAS kunnen we een eenvoudig afdwingbare strafmaat instellen voor zij die de regels overtreden. Dat kunnen we niet enkel aan justitie overlaten.’