Banken moeten alle kredietaanvragen aan overheid overmaken

De banksector zal alle kredietaanvragen die het krijgt van bedrijven en zelfstandigen moeten overmaken aan de kredietcentrale. De overheid wil controleren of de sector zijn engagement gezonde bedrijven te redden nakomt. Banken zouden ook géén dividend mogen uitkeren.

Alexander De Croo (Open VLD) neemt de maatregelen op suggestie van partijen die tot voor kort tot de ‘oppositie’ behoorden over. Met name John Crombez (Sp.a) drong aan op die maatregel om de kredietcentrale in te schakelen. De Croo volgt de vraag en gaat dit opnemen in het kb over de bankgarantie waar volgende week opnieuw overleg komt.

Op die manier wil de overheid het bankenplan, dat volgens sommigen een papieren tijger is, proberen iets dwingender te maken. De Croo zegt wel dat de banken zelf de eigen kredietanalyse blijven maken. Het engagement van de sector is dat ‘wie financieel gezond was voor de crisis, geholpen wordt met een overbruggingskrediet van maximaal 12 maanden’.

De kredietcentrale zal maandelijks een verslag opstellen over hoe de kredietverlening loopt. Als daaruit blijkt dat de kredietverlening stokt, zouden er maatregelen komen. De regeling om de kredietverlening gaande te houden, wordt ook uitgebreid naar de non-profit-sector.

De Croo pikt ook de suggestie op om de banken te vragen geen dividend uit te keren. Door het dividend te reserveren, verstevigen ze hun kapitaalbuffers. De overheid heeft overigens met Belfius zelf een bank waarvan het de dividendbeslissing moet nemen.

De Europese Commissie zou in de loop van de volgende week zijn oordeel vellen over het Belgische bankgarantieplan.