Verzekeraars voorzien uitstel van betaling
Jean Hilgers: hoofd toezicht verzekeringen bij de NBB Foto: BELGA

De verzekeringssector volgt de bankensector en gaat uitstel van premiebetaling geven aan wie getroffen is door de coronacrisis.

De Nationale Bank van België én de verzekeringssector hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om de impact van de coronacrisis te milderen.

De sector voorziet een uitstelregeling voor de premiebetalingen voor wie tijdelijk werkloos is en een verzekering had die door zijn werkgever werd betaald. Het gaat om verzekeringen zoals de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever). De getroffen werknemers moeten niet betalen. De werkgevers zelf krijgen uitstel van betaling tot 30 juni.

Voor woonkredieten aangegaan via verzekeringsbedrijven is er een dubbele maatregel. Zowel de premie op de schuldsaldoverzekering als de aflossing van het woonkrediet worden opgeschort tot 30 september 2020. De verzekerde moet wel aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de coronacrisis.

Voorts kan ook voor de betaling van de premie van brandverzekeringen, gelieerd aan hypothecaire kredieten met een vervaldatum tussen 30 maart en 30 september, uitstel verkregen worden tot 30 september. Dit laatste geldt enkel voor wie werkloos is geworden.

Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan worden gevonden.

Ook ondernemingen

De verzekeringssector neemt ook maatregelen voor getroffen bedrijven. De sector gaat de premies aanpassen aan de gereduceerde activiteit van de bedrijven. Dat is bij arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en dergelijke reeds voorzien. Daar wordt de premie achteraf aangepast indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit zal automatisch toegepast worden.

Ondernemingen, die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, kunnen voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon.

Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september 2020.

‘Nationale Bank is tevreden’

De maatregelen zijn er gekomen op vraag van de Nationale Bank terwijl de toezichthouder weet dat de sector al getroffen is door de schokken op de financiële markt.

‘We zijn zeer tevreden dat naast de banksector ook de verzekeringssector zijn sociaaleconomische verantwoordelijkheid opneemt’, zegt directeur Jean Hilgers van de Nationale Bank. ‘We erkennen ook dat deze maatregelen er komen op een moment dat de verzekeringssector reeds de nadelen ondervindt van de onrust op de financiële markten. De neerwaartse trend op de aandelenmarkten en de stijging van de spreads op de overheidsobligaties van diverse landen in de EU hebben immers reeds een negatieve impact op de prudentiële balans van de verzekeraars die typisch tegen marktwaarde genoteerd wordt. In die uitdagende context bedanken we Assuralia en haar leden voor dit initiatief.’

 

Update: In de tekst stond intitieel dat verzekeraars premies tijdelijk kwijtschelden. Na een correctie van het persbericht werd ook deze tekst aangepast.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in