Demir versoepelt bouwregels
Foto: ISOPIX

Wie een omgevingsvergunning – de opvolger van de bouwvergunning – aanvraagt, krijgt in bepaalde gevallen uitstel om zijn dossier rond te krijgen. Dat heeft Vlaams ­minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist.

De lokale besturen dringen al langer aan op een oplossing voor de problemen die dreigen de kop op te steken. Nu heeft de Vlaamse regering daar dus groen licht voor gegeven.

Eerste probleem is dat de lokale besturen krap zitten in personeel. Lukt het dan niet om een aanvraag binnen de juiste termijn af te handelen, dan draait dat nu automatisch uit op een ‘njet’. ‘Een gezin dat een bouwaanvraag indiende zou in dat geval sowieso een weigering krijgen’, zegt Demir. ‘Dat is geen goed bestuur.’ Daarom maakt de minister het mogelijk om tijdens de noodsituatie termijnen te verlengen wanneer dat nodig is.

Een tweede probleem is het ‘openbaar onderzoek’. De dossiers voor een vergunning zijn tijdens die periode vrij in te kijken in het gemeentehuis, zodat mensen eventueel bezwaar kunnen aantekenen. Vandaag is dat moeilijk. Gemeentehuizen zijn door corona niet meer open als vroeger en de richtlijnen van het crisiscentrum zijn duidelijk: enkel ‘hoogstnoodzakelijke verplaatsingen’ mogen nog. Wie beroep wil aantekenen, krijgt daar dus niet altijd de kans toe.

Bovendien is het ook schadelijk voor de aanvrager. Geen mogelijkheid tot beroep kan grond zijn voor een rechtbank om die vergunning te vernietigen. Om dat te vermijden laat Demir alle lopende dossiers een maand schorsen. Dat zijn er nu 2.533. Nieuwe onderzoeken kunnen pas van start gaan op 24 april. Volgens schattingen zitten er nog eens zo veel in de pijplijn. Die nieuwe situatie geeft ook tijd aan de lokale besturen om hun werk te doen.

‘Maar’, waarschuwt Demir, ‘het is niet de bedoeling om alle dossiers op de lange baan te schuiven. Besturen moeten blijven proberen zo snel mogelijk te beslissen – als er bijvoorbeeld geen openbaar onderzoek nodig is – om de economische schade te beperken.’