Wat zijn de symptomen van corona?
Foto: unsplash

De eerste symptomen van iemand ­die besmet is met het nieuwe coronavirus, lijken op die van een griep. Concreet gaat het om deze symptomen:

  • Koorts
  • Vermoeidheid
  • Droge hoest

Die klachten kunnen net als bij griep ernstig ontsporen: longontsteking, ziekenhuisopname, in het ergste geval overlijden. 

Telefoneer met je huisarts

‘Wie vreest besmet te zijn met het nieuwe coronavirus, neemt best contact op met zijn of haar huisarts’, zegt Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde aan de VUB. ‘Telefonisch, om te vermijden dat je in de wachtzaal andere personen besmet. De huisarts kan dan op huisbezoek komen.’

lk ben ziek. Waarom word ik niet getest?

Om de capaciteit in de laboratoria te sparen, worden alleen zwaar zieken en zorgpersoneel op het virus getest. Mensen met lichte symptomen die thuis in quarantaine kunnen blijven niet. Het officiële cijfer van het aantal bevestigde gevallen in ons land is dus een onderschatting. In werkelijkheid grijpt de epidemie nog veel meer om zich heen.

Wat als je besmet bent?

En wat als je getest bent en het resultaat positief is? Als de patiënt in (redelijk) goede toestand is, kan hij/zij in thuisquarantaine blijven en daar uitzieken. Als hij/zij wél ernstige symptomen vertoont, zoals tekenen van een longontsteking, volgt een ziekenhuisopname in isolatie.

Wat gebeurt er precies in het lichaam na besmetting met corona?