dinsdag 24 maart 2020 - dS Avond

corona: justitie

Koen Geens moet ‘de goede werking van de rechterlijke instanties verzekeren.’  isopix

Rechtspreken zonder menselijk contact

Justitie smeedt plannen om ook de rechterlijke macht zoveel mogelijk vanop afstand te laten draaien. ‘Maar voor ik iemand aanhoud, wil hem wel nog altijd in levenden lijve zien,’ zegt Philippe Van Linthout, covoorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters.

De podcasts van
De Standaard