Albanië en Noord-Macedonië mogen onderhandelen over toetreding tot Europese Unie
Schoonmakers in Skopje poetsen ramen met daarop de Europese en de Noord-Macedonische vlag. Foto: EPA-EFE

De 27 lidstaten van de Europese Unie gaan akkoord dat de EU toetredingsgesprekken opstart met Albanië en Noord-Macedonië. Frankrijk, Denemarken en Nederland staken hun verzet daartegen. Dat er toetredingsgesprekken worden opgestart, betekent niet noodzakelijk dat Albanië en Noord-Macedonië snel lid zullen worden van de EU.

De bevoegde ministers geven dinsdag formeel toestemming voor de start van de gesprekken. Alleen al deze voorbereidende fase heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Op de Europese top van oktober blokkeerde de Franse president Emmanuel Macron een evident groen licht voor Noord-Macedonië. Wat Albanië betreft, werd hij gevolgd door Nederland en Denemarken.

De onverkwikkelijke saga zette de Europese Commissie ertoe aan haar uitbreidingspolitiek op een andere leest te schoeien. Nog meer dan vroeger reeds het geval was, zal tijdens toetredingsonderhandelingen de nadruk moeten worden gelegd op fundamentele hervormingen. De landen aan de andere kant van de tafel zullen uitzicht krijgen op bijkomende stimulansen als ze de gevraagde hervormingen aanhouden, terwijl er sancties genomen kunnen worden tegen landen die de rol lossen of hun engagementen niet nakomen. In het ultieme geval kunnen de onderhandelingen geschorst worden.

De nieuwe aanpak heeft nu alle lidstaten ervan kunnen overtuigen dat er onderhandelingen kunnen worden aangeknoopt met Albanië en Noord-Macedonië. De ambassadeurs van de 27 lidstaten zetten het licht daarvoor maandag op groen, dinsdag zullen de ministers van Europese Zaken tijdens een korte videoconferentie zich over de zaak buigen. Voor ons land neemt federaal minister Koen Geens (CD&V) aan het overleg deel. Maar omdat het om een informele vergadering gaat, zal een formele goedkeuring pas tijdens een latere, formele ministerraad kunnen worden gegeven.

Het Europese fiat betekent concreet dat de Commissie nu de opdracht zal krijgen een onderhandelingskader op te stellen voor de twee Balkanlanden. Van een specifiek tijdschema is geen sprake meer. Albanië kreeg bovendien de vraag om bijkomende hervormingen door te voeren vooraleer er echte gesprekken worden opgestart.

Momenteel voert de EU reeds toetredingsonderhandelingen met Servië, Montenegro en Turkije, al liggen ze in het geval van Turkije helemaal stil. Albanië is sinds 2014 kandidaat-lidstaat, Noord-Macedonië diende reeds in 2005 een aanvraag in. Dat land heeft al een hele weg afgelegd, want veranderde onder meer zijn officiële naam om een al lang aanslepend conflict met Griekenland te ontmijnen.

De Europese Unie is het aan zichzelf verplicht om Albanië en Noord-Macedonië perspectief op toetreding te bieden. Al sedert 2003 luidt het dat alle landen op de Westelijke Balkan op termijn tot de EU moeten kunnen toetreden. Als de omstandigheden het toelaten, vindt begin mei in de Kroatische hoofdstad Zagreb een top plaats van de EU met de Westelijke Balkan.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in