Dan toch geen versoepeling van de taalregeling in het hoger onderwijs
Foto: BELGA

Er komt dan toch geen (forse) versoepeling van de taalwetgeving in het hoger onderwijs. Nederlandstalige bachelors mogen vandaag maximum 18,33% anderstalige vakken bevatten. Dat blijft zo.

Opschudding in het hoger onderwijs. Eind december keurde de Vlaamse regering een stevige versoepeling van de taalwetgeving in het hoger onderwijs goed. In het goedgekeurde ontwerp van decreet stond dat Nederlandstalige bachelors voortaan maximum 50 procent anderstalige vakken zou mogen tellen. Fors meer dan de 18,33% nu.

Maar al snel was duidelijk dat er iets grondig was misgegaan. ‘Het moest snel gaan’, zei Weyts aan De Standaard. ‘Om een advies van de Raad van State te krijgen moesten we het decreet indienen voor het kerstreces. De maatregel is nog voorwerp van beslissing.’ De bepaling zou stoemelings in het decreet gesukkeld zijn, waarop niemand de versoepeling nog had opgemerkt.

Weyts stond, onder meer van de Vlaamse Beweging, onder grote druk om de bepaling alsnog te schrappen. ‘Het is alsof eerste minister Kristof Calvo (Groen) een kerncentrale zou laten bouwen’, klonk het bij Hugo Maes, de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, aan Knack. ‘Als dit erdoor komt, dan krijgt hij met ons af te rekenen. We zullen serieus mobiliseren.’ In De Standaard schreven onder meer historicus Bruno De Wever en politicoloog Dave Sinardet een opiniestuk tegen de versoepeling.

Afgelopen vrijdag passeerde het bewuste decreet opnieuw langs de Vlaamse regering. Wat blijkt? De bepaling is niet langer te vinden. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik tegen een versoepeling van de taalregeling ben en dat ik alles zou doen om dat tegen te houden,’ reageert Weyts. ‘Zo geschiedde. We hebben er lang over gediscussieerd, zowel met de hogescholen en universiteiten als in de regering en parlement. Maar ik ben tevreden dat we woord kunnen houden.’

Zoals in het regeerakkoord werd afgesproken wordt het maximumpercentage anderstalige bachelors wel opgetrokken van zes naar negen procent.