Werkgevers reageren tevreden op kredietakkoord: 'Kan het verschil maken'
Minister Alexander De Croo stelde zondag de inhoud van het akkoord voor Foto: BELGA

De werkgevers reageren tevreden op het akkoord tussen de federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector dat voorziet in een garantieregeling voor nieuwe kredieten aan bedrijven, en de mogelijkheid tot betalingsuitstel voor aflossingen.

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) staat honderd procent achter de maatregel, die ‘extra zuurstof’ biedt aan bedrijven en particulieren. ‘De banken nemen een aantal belangrijke initiatieven die vandaag, samen met de overheidswaarborgen, het verschil kunnen maken voor een goede financiële overbrugging tot na de coronacrisis’, klinkt het. Het VBO bepleit een goede opvolging van de afspraken, teneinde de robuustheid van het bankwezen op termijn te vrijwaren.

Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert opgelucht op het akkoord. ‘Het uitstel van betaling op leningen tot 30 september 2020 helpt gezonde bedrijven, kmo’s en zelfstandigen om geen liquiditeitsproblemen te krijgen. De soepelere garantieregels voor nieuwe kredieten zorgen dat bedrijven kunnen blijven draaien’, stelt Voka. De werkgeversorganisatie is de banken bijzonder erkentelijk voor hun zware inspanning. ‘Dit vermijdt immers de instorting van ons economisch systeem.’

Eenzelfde geluid bij ondernemersorganisatie Unizo, dat ‘erg positief’ reageert op het akkoord. Het betalingsuitstel tot 30 september is een heel goede zaak, zo oordeelt Unizo. Tegelijk vindt de ondernemersorganisatie de definitie van levensvatbare bedrijven te strikt en te arbitrair. ‘Het feit dat enkel bedrijven zonder betalingsachterstand of met een betalingsachterstand van minder dan dertig dagen als "levensvatbaar" worden beschouwd, zal ertoe leiden dat bedrijven die net in tijdelijke moeilijkheden zaten maar op termijn nog een toekomst hadden, hier uit de boot vallen.’ Unizo vraagt een meer individuele benadering en beoordeling.

Het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) reageert eveneens tevreden, maar vreest dat het akkoord met de banken niet zal volstaan. Ondernemers maken zich volgens het NSZ immers ernstige zorgen over de lopende vaste kosten zoals huur, energiefacturen voor bedrijven en gebrek aan liquiditeit, omdat ook vaak betalingen van hun vroegere facturen uitblijven. NSZ zal dit aankaarten bij de Economic Risk Management Group. Nog volgens het NSZ blijft er onduidelijkheid over welke bedrijven nu open mogen zijn en welke niet en welke bedrijven recht hebben op een premie.


U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig