Charles Michel: ‘Nood aan Europees Crisiscentrum’
Foto: AFP

Voor Europees president Charles Michel toont de verspreide slagorde waarin Europese landen de strijd tegen het coronavirus aangaan een noodzaak ‘om Europa meer middelen te geven om crisissen te beheren’.

De term ‘oorlog’ neemt Europees president Charles Michel — in tegenstelling tot Frans president Emmanuel Macron — niet in de mond. ‘Maar ik deel de overtuiging dat deze crisis uitzonderlijk is door zijn aard, door zijn onvoorspelbaarheid’, zei Michel in het VRT-programma De zevende dag. Die onvoorspelbaarheid leidde de voorbije weken en dagen tot een grote diversiteit in de middelen waarmee Europese landen de crisis te lijf gingen. ‘Europa heeft concrete maatregelen voorgesteld, maar we moeten meer solidariteit tonen’, zei Michel. ‘We zien dat niet alle landen dezelfde analyse hebben gemaakt van de situatie.’

De Europees president hield een pleidooi voor oprichting ‘van een echt Europees crisiscentrum’. ‘Dat bestaat vandaag nog niet, maar deze crisis toont dat het cruciaal zal zijn om Europa meer middelen, meer instrumenten te geven om crisissen te beheren. Niet enkel op gezondheidsniveau. Er is een gebrek aan eenheid van commando op Europees niveau. Ik hoop dat we daar na deze crisis snel verandering in kunnen brengen. Ik denk dan ook aan de oprichting van een Europese civiele bescherming, of het collectief beheer van medisch materiaal. Een écht Europees crisiscentrum zal bijdragen tot meer solidariteit.’