De lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene en de federale politie zetten naast patrouillewagens nu ook drones in om het uitgaans- en samenscholingsverbod te controleren. Ze zullen toezicht houden op groene ruimten en ondertussen een audioboodschap uitzenden om de bevolking te herinneren aan de noodzakelijke maatregelen van ‘social distancing’.