Deze noodmaatregelen moeten de koopkracht op peil houden
Horeca en handelszaken zijn dicht. Wie vangt het verlies aan koopkracht op? Foto: photo news

De federale en Vlaamse overheid pakken elk uit met een batterij aan maatregelen om het koopkrachtverlies van werknemers en zelfstandigen te beperken. Een overzicht.

Het belangrijkste instrument van de federale overheid om, in tijden van corona, het koopkrachtverlies bij burgers tegen te gaan, is het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dat laat bedrijven toe om hun ...