Waarom zelftests verboden worden door de overheid
Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Ben ik besmet of niet? Het is een vraag waar heel veel mensen een antwoord op willen. De nieuwe maatregelen van de overheid verbieden echter zelftests. Waarom?

Binnen de tien minuten duidelijkheid krijgen over je situatie met een snelle test. Het zou niet alleen bij heel wat bezorgde mensen onzekerheid wegnemen, maar ook de druk op de laboratoria verlagen.

Toch verbiedt de overheid in de verstrengde maatregelen zelftest. ‘Het op de markt brengen, de ingebruikname en het gebruik van snelle zelftesten voor het meten of opsporen van SARS-CoV-2-gerelateerde antilichamen, is verboden voor een termijn van zes maanden’, staat te lezen.

‘Het gaat over de tests die vandaag al op de markt zijn’, zegt Ann Eeckhout, woordvoerster van het FAGG. Die tests geven aan of iemand antistoffen tegen het sars-CoV-2-virus heeft. Dat duidt erop dat die persoon tegen het virus vecht of heeft gevochten. De test kan worden afgenomen met enkele bloeddruppeltjes.

‘We hebben die tests om twee redenen verboden’, aldus Eeckhout. ‘Immunoglobulinen detecteren in het bloed is geen sluitende methode. De antilichamen verschijnen niet onmiddellijk, waardoor mensen die nog niet zo lang besmet zijn een negatief resultaat krijgen. Ze denken dan dat ze niet-drager zijn, terwijl ze drager zijn. Dat is een foute conclusie. Zo verminderen we de risicovolle contacten niet.’

‘De tests die nu op de markt zijn geven niet alleen te veel vals-negatieve tests. Ze geven waarschijnlijk ook vals-positieve resultaten. Dan worden er maatregelen genomen voor gezonde patiënten. Ons besluit is: de tests zijn een risico voor de volksgezondheid. Het is een pure voorzorgsmaatregel.’ Ook experts zoals Herman Goossens, professor microbiologie van de UAntwerpen wezen er al op dat ze niet overtuigd zijn van de accuraatheid van de beschikbare tests.

‘Daarnaast willen we een verbod zodat die tests geen CE-markering (een Europees certificaat) kunnen krijgen. Dan zijn de tests vrij te koop op de markt, ook in het buitenland. We kunnen dan ook geen zicht hebben op de voorraden.’

Het FAGG benadrukt dat het over de tests gaat die voorlopig op de markt zijn. ‘Als er de komende maanden sluitende zelftests komen, staan we daar zeker voor open’. Professor Goossens liet al weten dat ‘meerdere Amerikaanse bedrijven eraan werken’. ‘Ze willen hun tests snel valideren. Al over vier tot zes weken zouden home tests en point-of-care tests, die huisartsen afnemen en binnen een kwartier uitsluitsel geven, beschikbaar moeten zijn. Dan zouden we pa­tiënten niet langer preventief in quarantaine moeten zetten.’

Tot die tijd worden hier dus enkel ­laboratoria ingeschakeld om te bevestigen of een persoon besmet is.