Het coronavirus in België in cijfers en grafieken

Hoeveel dodelijke slachtoffers heeft het coronavirus al gemaakt? Hoe zit het met de 'tweede golf'? En hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente? Volg hier het infografisch overzicht met de laatste coronacijfers uit België.

De laatste update van deze pagina gebeurde op . Volg de recentste ontwikkelingen in onze liveblog. Of bekijk hoe de situatie wereldwijd evolueert.

 

Kerncijfers

Besmettingen Gemiddeld meldingen per dag
in de voorbije week
Ziekenhuisopnames Gemiddeld opnames per dag
in de voorbije week
Overlijdens Gemiddeld meldingen per dag
in de voorbije week

Tweede golf

Zetten we de cijfers van nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames vanaf het begin van de zomer op een grafiek, dan is de ‘tweede golf’ van coronabesmettingen duidelijk te zien. Ook de ziekenhuisopnames stijgen gevoelig. De volledige grafieken sinds het begin van de epidemie vindt u verderop in dit artikel. De voorbije week werden er elke dag gemiddeld besmettingen gerapporteerd. Het gaat om testen die de voorbije dagen werden afgenomen.

Bij de monitoring van het virus gaat veel aandacht naar het lokale niveau. De wetenschappers van Sciensano kijken daarbij naar een aantal waarschuwingsdrempels, waaronder het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners van een gemeente.

Een andere belangrijke graadmeter is het ‘effectieve reproductiecijfer’. Dat cijfer geeft aan hoeveel anderen een besmette gemiddeld besmet. Ligt dat cijfer onder 1, dan is de epidemie onder controle. Stijgt het boven 1, dan stijgt het aantal besmettingen opnieuw exponentieel. Zonder maatregelen ligt het reproductiegetal voor sars-CoV-2 op 2 à 3.

Omdat we het werkelijk aantal besmettingen in ons land niet kennen, wordt het reproductiecijfer door Sciensano berekend op basis van de ziekenhuisopnames. Doordat de cijfers van de nieuwe opname laag liggen, zijn de schommelingen van het cijfer groter. Daarom hoeft niet elke waarde boven 1 zorgwekkend te zijn. Dat is enkel het geval als het cijfer structureel boven 1 blijft.

Besmettingen

In België werd sinds het begin van de epidemie bij mensen een besmetting met sars-CoV-2 vastgesteld. Dat is slechts een fractie van het werkelijke aantal besmettingen, omdat er beperkt getest werd. Uit immuniteitsonderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat in de week van 18 mei 6,9 procent – of ruwweg 790.000 Belgen – antistoffen had tegen sars-CoV-2. Sinds 4 mei wordt er uitgebreider getest. Alle patiënten met symptomen moeten getest worden.

De situatie in de ziekenhuizen

Sinds het begin van de covid-19-epidemie werden patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Bij een ernstig verloop is een opname op intensieve zorgen noodzakelijk.

Er liggen op dit moment nog patiënten op de afdeling intensieve zorg. Daarmee zijn procent van de bedden die voor covid-19-patiënten voorbehouden zijn bezet.

Overlijdens

In de voorbije week werden dagelijks gemiddeld overlijdens gerapporteerd. De cijfers voor de laatste dagen zijn onvolledig omdat de melding van sterfgevallen enkele dagen kan duren. Bij de rapportering van Sciensano worden ook telkens de sterftecijfers van de dagen daarvoor bijgewerkt.

De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn bevestigd met een labotest, en in uitzonderlijke gevallen met een CT-scan. Bij de overlijdens buiten het ziekenhuis worden ook vermoedelijke gevallen meegeteld. Zij voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor covid-19.

Eén procent van wie met sars-CoV-2 besmet raakt, overlijdt. Mannen sterven vaker aan covid-19, en de overlijdenskans neemt sterk toe met de leeftijd. Eén op de negen mannen boven 85 jaar overlijdt na besmetting, bij vrouwen van dezelfde leeftijd is dat één op de twaalf.

In de leeftijdscategorie 85+ vielen meer dan de helft van de covid-19-slachtoffers. Eind augustus heeft Sciensano 121 dubbel getelde overlijdens uit de cijfers gehaald.

Tijdens de piek van de coronacrisis werden in België aanzienlijk meer overlijdens vastgesteld dan verwacht voor de tijd van het jaar. De 'oversterfte' geeft het aantal onverwachte doden per week weer. Ligt het aantal doden per week hoger dan de stippellijn in onderstaande grafiek, dan is er sprake van ‘oversterfte’.

Oversterfte slaat op overlijdens door alle doodsoorzaken. Sciensano wijst er op dat de oversterfte tussen half maart en half mei zo goed als volledig te verklaren is door covid-19-overlijdens. Sinds juni is er geen oversterfte meer door covid-19. In de eerste weken van augustus was opnieuw sprake van oversterfte. Die is te wijten aan de hittegolf, die plaatsvond van 5 tot 16 augustus.

Laatste update

Credits
Andy Stevens (datavisualisatie & techniek)
Dries De Smet (tekst & coördinatie)
Bart De Neve en Tom Sonck (grafiek)

Bron
Sciensano, Statbel, eigen berekeningen