Het coronavirus in België in cijfers en grafieken

Hoeveel dodelijke slachtoffers heeft het coronavirus al gemaakt? Komt er een tweede golf? En hoeveel besmettingen zijn er in uw gemeente? Volg hier het infografisch overzicht met de laatste coronacijfers uit België.

Een keer per dag komen de wetenschappers van Sciensano met nieuwe cijfers naar buiten over de covid-19-epidemie in België. Het aantal reële besmettingen ligt hoger dan wat de officiële cijfers vertellen, omdat niet iedereen wordt getest. De laatste update van deze pagina gebeurde op .

Volg de recentste ontwikkelingen in onze liveblog.

 

Kerncijfers

Overlijdens meldingen in de voorbije 24 uur
Ziekenhuisopnames opnames in de voorbije 24 uur
Besmettingen meldingen in de voorbije 24 uur

Overlijdens

In de voorbije 24 uur werden overlijdens gerapporteerd. De cijfers voor de laatste dagen zijn onvolledig omdat de melding van sterfgevallen enkele dagen kan duren. Bij de dagelijkse rapportering van Sciensano worden ook telkens de sterftecijfers van de dagen daarvoor bijgewerkt.

In de leeftijdscategorie 85+ vallen het meeste covid-19-slachtoffers. De cijfers in die leeftijdscategorie zijn een gevoelige onderschatting doordat voor meer dan 2.500 slachtoffers geslacht en leeftijd niet gekend zijn. Het gaat bijna uitsluitend over mensen die in Vlaamse woonzorgcentra overleden zijn.

De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn bevestigd met een labotest, en in uitzonderlijke gevallen met een CT-scan. Bij de overlijdens buiten het ziekenhuis worden ook vermoedelijke gevallen meegeteld. Zij voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor covid-19.

Sinds de week van 16 maart worden in België procent meer overlijdens vastgesteld dan te verwachten valt voor de tijd van het jaar. De 'oversterfte' geeft het aantal onverwachte doden per week weer. Het gaat om overlijdens door alle doodsoorzaken, maar Sciensano wijst er op dat de oversterfte zo goed als volledig te verklaren is door covid-19-overlijdens.

Ziekenhuisrapport

Sinds het begin van de covid-19-epidemie werden patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Bij een ernstig verloop is een opname op intensieve zorgen noodzakelijk.

Er liggen nog patiënten op de afdeling intensieve zorg. Daarmee zijn procent van de bedden die voor covid-19-patiënten voorbehouden zijn bezet.

Om na te gaan of de versoepelingen niet tot heropflakkeringen leiden, wordt per provincie nauwlettend in de gaten gehouden of de ziekenhuisopnames niet opnieuw gaan stijgen. Omdat er doorgaans minder opnames zijn in het weekend, wordt gekeken naar het gemiddelde over zeven dagen.

Besmettingen

In België werd bij mensen een besmetting met sars-CoV-2 vastgesteld. Dat is slechts een fractie van het werkelijke aantal besmettingen, omdat er beperkt getest werd. Uit immuniteitsonderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat in de week van 20 april 6 procent – of ruwweg 680.000 Belgen – antistoffen had tegen sars-CoV-2. Sinds 4 mei wordt er uitgebreider getest. Alle patiënten met symptomen moeten getest worden.

In de voorbije 24 uur werden besmettingen gerapporteerd. Het gaat om testen die de voorbije dagen werden afgenomen.

Niet elke streek is even hard getroffen door het nieuwe coronavirus. Limburg is de zwaarste getroffen regio. Daar werden per inwoner de helft meer besmettingen vastgesteld dan in de andere Vlaamse provincies.

Laatste update

Credits
Andy Stevens (datavisualisatie & techniek)
Dries De Smet (tekst & coördinatie)
Bart De Neve en Tom Sonck (grafiek)

Bron
Sciensano