Striktere regeling: wie thuis werkt, moet voortaan zelf voor kinderen zorgen
Foto: Photo News

De opvang in de Vlaamse scholen wordt aan striktere regels onderworpen. Zo moeten thuiswerkende ouders zelf voor de opvang instaan, en is er maar voor drie groepen van kinderen meer een uitzondering voorzien..

‘De nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond hebben veel vragen opgeroepen in het onderwijsveld. Wij hebben toen samengezeten met de koepels en de sociale partners, na de plenaire vergadering gisteren. Na dat overleg zijn er verduidelijkingen gekomen’, zegt Michaël Devoldere, de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Onder meer de organisatie van de opvang door scholen wordt daarin verder uitgewerkt. ‘We willen vermijden dat de scholen echt sluiten. Zelfs als er nul leerlingen zijn, mogen ze niet dicht. Er moet altijd wel een permanentie voorzien zijn.’

De lessen blijven geschorst en scholen en internaten moeten opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Zieke kinderen moeten sowieso thuisblijven. Ouders die thuiswerken, vangen hun kind zelf thuis op. Als dat niet mogelijk is, krijgt de school het advies om in dialoog te gaan met de ouders. Bij 'gerede twijfel' kan de school desnoods een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Concreet wordt aan scholen gevraagd om opvang te voorzien voor nog maar drie groepen van gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...), kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Voor de andere kinderen moeten de ouders kunnen instaan voor de opvang.

Devoldere benadrukt dat dus niet alleen de kinderen van ouders in cruciale beroepen welkom zijn. ‘We willen ook benadrukken dat medisch of sociaal kwetsbare kinderen, uit bijvoorbeeld het buitengewoon onderwijs of de onderwijsinternaten, welkom zijn als zij niet bij familie terecht kunnen. Daarnaast  is er nog de groep van kinderen waar thuis echt wel problemen ontstaan als ze weken binnen moeten blijven. Leerkrachten weten vaak wel over wie dat gaat. Daar willen we de directie ook marge geven om voor die kinderen opvang te voorzien.’

In een toelichting op Radio 1 zegt Weyts dat het gaat om groepen kinderen 'die we niet in de steek mogen laten'. 'Verder moet iedereen maximaal zelf zorgen voor opvang. Dat zal van ons allemaal wat creativiteit vergen'. Meteen attesten vragen zal niet gebeuren. 'Je kan niet alles in regeltjes gieten.'

'Iedereen doordrongen van goede wil'

De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.

Volgens minister Weyts was het overleg woensdagavond constructief. 'Iedereen rond die tafel was zeer doordrongen van goede wil en verantwoordelijkheidszin. Iedereen beseft: leerkrachten hebben nu de levensnoodzakelijke taak om ervoor te zorgen dat het zorgpersoneel en andere cruciale beroepen hun levensnoodzakelijke taken kunnen uitvoeren', zei hij daar nog over.


U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig