Federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) neemt maatregelen om de toeristische en evenementen sector door de coronacrisis te helpen.

In normale omstandigheden heeft een consument het recht om zijn pakketreis op te zeggen, en als hij daarbij buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. Net zo kan een reisorganisator een pakketreis opzeggen, als hij de kostprijs volledig vergoedt.

Maar door de massale annuleringen sinds het uitbreken van de coronacrisis lopen de kosten bij de reissector enorm op. Daarom beslist Muylle om af te wijken van die regels. Reisorganisatoren krijgen de kans om hun klanten na een annulering een voucher voor een latere reis af te leveren voor een gelijk bedrag als hun reis. Die moet minstens een jaar geldig zijn en gedekt door de garantieregeling voor de reissector.

De maatregel is genomen in onderling overleg met de reissector en moet vermijden dat reisorganisatoren wegens financiële moeilijkheden gewoonweg niet in staat zijn tickets terug te betalen.

Wat met evenementen?

In de evenementensector gebeurt iets vergelijkbaars. De federale regering besliste om alle culturele, recreatieve en sportieve evenementen af te gelasten tot 3 april. Dat zou heel wat organisaties, van de grote concertorganisatoren tot kleine theatergezelschappen, in ernstige financiële moeilijkheden kunnen brengen.

De organisatoren krijgen het recht om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer het evenement op een latere datum, maar wel binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd. Als dat niet kan, krijgen ze meer tijd om terug te betalen. Als de consument op de nieuwe dagen niet kan, bijvoorbeeld wegens ziekte of beroepsredenen, moet er eveneens worden terugbetaald.

‘Dit zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dat veel ondernemingen overkop gaan, en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt’, zegt Muylle. ‘Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument.’

Test-Aankoop heeft vele vragen bij de beslissing. ‘Er zijn te weinig garanties ingebouwd voor de consument, terwijl de vrije keuze van de consument zou moeten primeren’, reageert de consumentenorganisatie. ‘Het Garantiefonds zou op zijn minst de waardebonnen moeten garanderen en ervoor zorgen dat ze langer dan een jaar geldig zijn. Vandaag weten we niet welke waarde deze waardebonnen hebben. We vragen ons ook af of ze in lijn zijn met de Europese regelgeving rond pakketreizen en gekoppelde diensten.’

Test-Aankoop roept op tot overleg met de overheid.