De Vlaamse regering neemt een rist maatregelen om mensen en economie te ondersteunen, nu horecazaken sluiten en lessen niet doorgaan. Er komt een eenmalige premie van 4.000 euro voor de horeca, en een crisiswaarborg. Jambon roept iedereen op tot solidariteit: 'Vraag geld van je afgelaste voorstelling niet terug.'

De Vlaamse regering voorziet een eenmalige premie van 4.000 euro voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend de deuren toe doen, gaat het om 2.000 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er forfetair bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop. 

 

Er wordt ook honderd miljoen euro extra uitgetrokken voor een crisiswaarborg. 'Bedrijven in financiële moeilijkheden met bestaande financiële schuld kunnen bij de banken om een nieuwe schuldenregeling vragen', zegt minister van Economie Hilde Crevits. 'Voor de nieuwe schuldenregeling zal de Vlaamse overheid voor 75 procent garant staan. We trekken daarvoor 100 miljoen euro uit.'

'Sommige gezinnen zullen door tijdelijke werkloosheid minder inkomsten hebben', merkt Crevits nog op. 'We zullen verdere maatregelen met de banken afspreken zodat zij niet in de problemen komen.'

'VRT inschakelen voor lesaanbod'

'We zullen maximaal moeten samenwerken om de opvang voor leerlingen in het onderwijs te garanderen', zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). 'We gaan bekijken hoe we toch nog enig lesaanbod kunnen organiseren, zodat de weken die volgen niet verloren zijn. Dat kan via digitale wegen, via bednet en via andere systemen. We kunnen lesinhoud ook via private partners aanbieden. Samen met collega Dalle (minister van media, red.) bekijken we hoe de VRT kan ingeschakeld worden voor een concreet lesaanbod.' 

 

Bezoek verder ingeperkt

'Het zullen de komende weken meer dan ooit de weken van de zorg zijn. We kunnen dat aan', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Beke kondigt nog meer beperkingen in de zorginstellingen aan: 'Residentiële voorzieningen voor personen met een handicap worden ook gesloten voor bezoek, net als psychiatrische instellingen. Kortverblijf waar zieke kinderen verblijven zullen ook afgesloten worden voor bezoek.' Eerder was bezoek aan woonzorgcentra al verboden. 

We zullen nog 7 miljoen euro vrijstellen voor een nieuwe levering van mondmaskers, voegt Beke toe. De eerste levering van 1,6 miljoen maskers is reeds onderweg. 

 

Crèches blijven open

'Voor de kinderopvang geldt hetzelfde als elders: zieke kinderen blijven thuis', zegt Beke. 'Wie gaat werken, en kinderen naar de kinderopvang stuurt, hanteert op zeer strikte manier alle hygiënische instructies. Voorkom ook veelvuldig bezoek van externen in de kinderopvang.' Beke benadrukt dat de buitenschoolse kinderopvang open blijft. 

Begrafenissen in intieme kring

'In de Vlaamse administratie zal maximaal ingezet worden op thuiswerk', voegt minister Bart Somers (Open VLD) toe. 'Hetzelfde vragen we aan de lokale besturen.' Hij herhaalt dat de geloofsgemeenschappen alle gebedsdiensten afgelasten. 'Begrafenissen kunnen in intieme kring doorgaan.' Trouwplechtigheden gaan even niet meer door.  

Ook de lessen in het kader van de inburgeringscursussen zullen niet in klassikaal verband doorgaan. Somers merkt nog op dat er een coördinatiecel op Vlaams niveau is opgericht, om alle lokale besturen goed in te lichten.

Voor de toeristische sector kondigt minister Zuhal Demir (N-VA) aan dat er nog 5 miljoen euro uitgetrokken wordt voor de gevolgen van de crisis. 

Onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing wordt uitgesteld tot september, bedrijven krijgen tot eind november om te betalen. 'Dat geeft ademruimte van 1 miljard euro', licht minister van begroting Matthias Diependaele (N-VA) toe. Hij verwacht ook een signaal van de Europese Commissie dat er soepeler met de Europese begrotingsregels kan worden omgegaan. 

Geen cash op bus

'Ik wil een oproep doen om enkel de hoogstnoodzakelijke ritten te maken met het openbaar vervoer', zei minister van Mobiliteit Lydia Peeters. 'We roepen ook de werkgevers op om flexibel te zijn, zodat we zo weinig mogelijk piekmomenten hebben in het openbaar vervoer.' Alle bussen en trams van De Lijn blijven rijden, maar betalen met cash kan niet meer. 'We moeten het fysieke contact tussen chauffeurs en reizigers tot een absoluut minimum beperken. Vanaf zaterdag kunnen er enkel nog cashless betalingen gebeuren.'

Cultuur bloedt

'Als er omwille van het nieuwe coronavirus een voorstelling niet kon doorgaan, maar wel subsidies beloofd zijn, zullen die centen niet ingetrokken worden', meldt Jambon, ook minister van Cultuur. 'We zullen de nodige flexibiliteit aan de dag leggen.'

De Vlaamse regering zal zich de komende dagen nog over twee belangrijke zaken buigen: de secundaire impact op bepaalde jobs en de impact op horeca die zich organiseren rond (sport)evenementen. 'Dat moeten we nu eerst goed in kaart brengen.'

Jambon roept iedereen nog op om het geld van tickets voor voorstellingen die afgelast zijn niet terug te vragen. 'We zitten samen in die boot, en we kunnen dit samen aan.'