Deze maatregelen nemen universiteiten en hogescholen tegen het coronavirus
Geen les meer in de aula, maar online Foto: EDM

De universiteiten gaan maximaal inzetten op telewerk voor hun personeelsleden en op digitale lesvormen voor hun studenten, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

‘Zowel voor als tijdens het rectorenoverleg (van dinsdagavond, red.) heb ik experten geconsulteerd omdat de stem van de onderzoekers en de wetenschap in dit debat primeert. Ik heb van alle experten vernomen dat de coronaproblematiek zeer ernstig moet worden genomen. Om die reden roept de UGent haar personeelsleden op om maximaal in te zetten op telewerk. Wat de onderwijsactiviteiten betreft zullen we de komende dagen maximaal de omslag maken naar digitale lesvormen’, zegt rector Rik Van de Walle.

Voor evenementen van de universiteit en studentenactiviteiten wordt geval per geval bekeken of ze kunnen doorgaan. ‘Als een activiteit doorgaat, bekijken we welke extra maatregelen eventueel moeten worden genomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan’, aldus rector Van de Walle.

Alle studentenrestaurants gaan dicht vanaf maandag, net zoals het universitaire sportcentrum GUSB. UGent schrapt ook de viering van Dies Natalis, waaronder de uitreiking van eredoctoraten op vrijdag 20 maart. Ook de opening van het Gents Universiteitsmuseum (GUM), dat gepland was voor het weekend van zaterdag 21 en 22 maart, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Ook de KULeuven vraagt personeelsleden zoveel mogelijk thuis te werken, en vervangt colleges waar mogelijk door vormen van online onderwijs. Andere onderwijsactiviteiten, zoals practica en werkvormen in kleinere groepen, kunnen plaatsvinden als er voldoende fysieke afstand tussen de aanwezigen gegarandeerd kan worden.

Fuiven, cantussen, thema-avonden in fakbars en gelijkaardige activiteiten in besloten ruimtes kunnen voor de KULeuven niet. Grote evenementen moeten rekening houden met de criteria die de overheid oplegt. ‘Onze universiteit neemt haar verantwoordelijkheid en doet er alles aan om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen’, zegt KU Leuven-rector Luc Sels.

Hogeschool UCLL schort alle lesactiviteiten tot na het weekend op om strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor te bereiden. De hogeschool zal vanaf volgende week onder meer onderwijsactiviteiten voor groepen groter dan 30 studenten vervangen en grote events uitstellen of afgelasten. Ook alle inkomende en uitgaande groepsreizen worden opgeschort.

Ook de Universiteit Antwerpen gaat maximaal inzetten op online lesgeven en afstandsonderwijs, prioritair voor groepen van meer dan vijftig studenten. Dat is een van de nieuwe maatregelen die de universiteit neemt om de sociale contacten te minimaliseren en zo het risico op besmetting te verkleinen. Aan medewerkers wordt gevraagd zo veel mogelijk van thuis uit te werken en niet-essentiële vergaderingen uit te stellen, te annuleren of virtueel te organiseren.

Er zijn nog geen besmettingen vastgesteld bij leerlingen of personeelsleden van de Hogeschool PXL, maar de school sluit toch preventief de deuren. ‘Misschien zijn we te voorzichtig, we willen echt geen paniek zaaien maar we kunnen ons digitale onderwijs inzetten, dus doen we het ook. Er bestaan geen halve maatregelen’, vindt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Vanaf donderdag zullen alle lessen in de komende drie weken online doorgaan. Ook de administratieve diensten zullen maximaal inzetten op thuiswerken.

AP Hogeschool in Antwerpen zal zich beperken tot haar kerntaak, maar de leslokalen worden voorlopig niet gesloten. De mogelijkheid om lessen via de bestaande platformen online en digitaal aan te bieden wordt momenteel actief bekeken. Alle binnen- en buitenlandse excursies worden uitgesteld. De maatregelen gelden minstens tot 30 april, met herziening op 31 maart. De geplande infodag van 14 maart wordt vervangen door een online versie.

Ook UHasselt blijft voorlopig open. Enkel onderwijsactiviteiten waarbij meer dan vijftig personen in een ruimte aanwezig zijn, worden verboden. Er worden alternatieve lesmethodes aangeboden. Zowel de lessen in kleine groepen als de geplande examens gaan wel door. Bij de indeling van de examenplaatsen wordt rekening gehouden met de genomen maatregelen, zodat er voldoende sociale afstand bewaard kan worden.

Verder geeft UHasselt geen toestemming voor de organisatie van evenementen waarbij meer dan vijftig personen in één ruimte aanwezig zijn, zoals ook fuiven op haar grondgebied. Wellicht volgt nog een algemeen verbod op het organiseren van fuiven op last van de burgemeesters. De universiteit moedigt telewerk zoveel en waar mogelijk aan. Niet-essentiële vergaderingen waarbij deelnemers fysiek aanwezig zijn, mogen niet doorgaan. Tot slot wordt iedereen uitdrukkelijk gevraagd om een gepaste sociale afstand te bewaren, ook in de restaurants.


U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig