Waalse uitvoervergunningen voor wapens naar Saudi-Arabië geschorst
Foto: BELGA

De Raad van State heeft in kort geding 27 vergunningen van het Waals Gewest voor de uitvoer van wapens naar Saudi-Arabië geschorst. Ze zijn niet voldoende gemotiveerd.

De Franstalige Liga voor Mensenrechten, Forum voor Vredesactie en de Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie hadden de zaak voor de rechtbank gebracht. De schorsing heeft betrekking op in totaal 27 vergunningen die Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) had uitgereikt op 9, 17, 20 en 28 december 2019.

De Raad van State meent dat de vergunningen onvoldoende gemotiveerd werden op het vlak van het respect van het internationaal humanitair recht door het land van bestemming, Saudi-Arabië. Dat in het licht van het Waals decreet van 21 juni 2012 over de invoer, uitvoer en transit van burgerwapens en defensieregelateerd materiaal.

Volgens de Raad van State bestaat er een duidelijk risico dat de vergunde technologie of militaire uitrusting zal gebruikt worden voor ‘ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Jemen’.

De Raad van State beveelt de onmiddellijke uitvoering van haar arrest aangezien de aangevochten leveringen elk ogenblik kunnen gebeuren. Het arrest werd betekend aan de ondernemingen Mecar, FN Herstal en CMI Defence, die de geschorste vergunningen hadden verkregen.