Akkoord tussen huisartsen en ziekenhuizen om tekorten te vermijden
De ziekenhuizen en huisartsen sluiten een akkoord om een overdaad aan staalnames, een tekort aan beschermingsmateriaal en een overrompeling van de spoeddiensten te vermijden.

‘Vanuit de overheid kwamen niet veel richtinggevende aanwijzingen’, zegt Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro, de grootse koepelorganisatie van zorginstellingen van Vlaanderen. De ziekenhuizen sloegen daarom zelf de handen in elkaar met huisartsenkring Domus Medica om de behandeling van potentiële patiënten beter te stroomlijnen. 

De ziekenhuizen willen een overrompeling van hun spoeddiensten vermijden. De huisartsen zijn dan weer ongerust over het gebrek aan beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers, in de eerste lijn. Bovendien dreigt er een overdaad aan staalnames door huisartsen die te vaak het zekere voor het onzekere willen nemen. 

In een onderling akkoord spraken beide partijen nu af dat huisartsen het eerste telefonische aanspreekpunt blijven voor patiënten die een vermoeden hebben dat ze met het coronavirus zijn besmet. De huisarts verwijst hen dan indien nodig door naar een centrale plaats voor staalname. Dat kan een huisartsenwachtpost zijn, een lokaal in een ziekenhuis of eventueel een aparte container zoals in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). 

Tekorten tegengaan

Die werkwijze moet vooral tekorten tegengaan en grote druktes verhinderen. ‘We willen vermijden dat er straks een overrompeling ontstaat bij huisartsen en spoeddiensten, wat ook weer tot onverantwoorde situaties zou kunnen leiden’, zegt Geboers. ‘We moeten de beschikbare middelen ook zo goed mogelijk inzetten.’ Op lokaal niveau wordt nu afgesproken waar de staalnames het best gebeuren en welk personeel daarvoor ter beschikking kan worden gesteld. 

Een kleine rondvraag van De Standaard wijst er overigens op dat de meeste ziekenhuizen op dit moment nog voldoende mondmaskers in voorraad hebben, maar wel al druk aan het rantsoeneren zijn. ‘We zien de voorraad zienderogen slinken’, klinkt het onder meer in AZ Lokeren. Ook in AZ Groeninge benadrukken ze dat ‘sommigen maskers begonnen te hamsteren bij ons’. Intussen geldt ook daar dat al het beschermingsmateriaal alleen ter beschikking wordt gesteld van eigen medewerkers en bepaalde afdelingen.