Bedrijven krijgen uitstel van betaling door nieuw coronavirus
Foto: Photo News

De federale regering in lopende zaken neemt maatregelen om bedrijven te ondersteunen die lijden onder het nieuwe coronavirus. Het gaat om uitstel en spreiding van de betaling van belastingen, en tijdelijke werkloosheid.

‘Je ziet de impact vooral in de luchtvaart- en de dienstensector’, merkte minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) op in De Ochtend op Radio 1. ‘Hotelnachten die niet worden geannuleerd, zijn verloren - die komen op een later moment niet terug. Dat is een reële impact op de economie. Er kan ook een indirect effect zijn: KBC voorspelt een groeivertraging in 2020. Dat zal iedereen in onze economie raken, zeker omdat we zo afhankelijk zijn van onze export.’

Daarom voert de federale regering enkele noodmaatregelen in. Daarover wordt vandaag op de ministerraad beslist. Zo zullen bedrijven tijdelijke werkloosheid kunnen inroepen. Een honderdtal bedrijven heeft de maatregel al aangevraagd, schrijft De Tijd vandaag. Omdat tijdelijke werkloosheid een grote impact heeft op het inkomen van werknemers (dat valt terug tot 60 procent van het loon, red.), belooft De Croo ook daar een oplossing voor te zoeken. ‘Die impact is niet te onderschatten. Ik zal samen met minister Muylle (Nathalie Muylle, federaal minister van Werk, Economie en Consumenten (CD&V), red.) onderzoeken hoe we dat gaan opvangen.’

Tijdelijk effect

Een tweede grote maatregel van de regering-Wilmès is een spreiding of uitstel van de betaling van belastingen als bedrijven betalingsmoeilijkheden ondervinden door het nieuwe coronavirus. ‘Het gaat dan om RSZ-betalingen en vennootschapsbelastingen’, zegt De Croo. ‘Ze mogen die spreiden of uitstellen, zonder dat ze een boete krijgen. We gaan de bedrijven niet over kop laten gaan, als het duidelijk is dat het om een tijdelijk effect gaat.’

‘Om aan te tonen dat de problemen het gevolg zijn van het coronavirus, kunnen werkgevers bijvoorbeeld vergelijken met vorig jaar’, voegt De Croo toe. ‘Als de bezettingsgraad in een hotel normaal 80 procent is, en dit jaar is dat op hetzelfde moment plots 40 procent, dan is het overduidelijk wat er aan de hand is.’