Interviews op veilige afstand, geen knuffels en selfies: zo wapent het voetbal zich tegen corona
Knuffelen na een goal? Dat mag niet meer dit weekend. Foto: Photo News

Alle voetbalwedstrijden op de Belgische velden gaan dit weekend door, mét toeschouwers. De Pro League komt wel met enkele aanbevelingen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De Pro League had de voorbije dagen intensief contact met zowel de FOD Volksgezondheid, het Kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block als met viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en de Voetbalcel. Daarnaast stond het management van de Pro League ook in contact met de omringende Europese liga’s en bonden om de situatie in de buurlanden op de voet te volgen. ‘Zowel de overheid als de betrokken experten verzekerden de Pro League dat de situatie op dit ogenblik aandacht en opvolging vereist, maar dat paniekvoetbal onnodig is’, laat de Pro League nu weten.

De wedstrijden van dit weekend in de eerste en tweede klasse kunnen plaatsvinden, met supporters op post in de stadions. Wel roepen de Pro League en haar clubs fans die naar de wedstrijden willen komen op om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid te respecteren. ‘Binnen de ruimte van een stadion, waar een grote groep verzamelt op een beperkte oppervlakte, met veel interactie, is de samenwerking van iedereen meer dan ooit vereist.’

De Pro League en de clubs komen daarom met enkele aanbevelingen:

- Wie zich ziek voelt of koorts heeft, blijft dit weekend thuis en moedigt zijn favoriete team aan via de live-uitzendingen, clubkanalen, sociale media ...

- We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen ...) worden afgeraden.

- Het spreekt voor zich dat wie hoest of niest de mond en neus bedekt.

- Was de handen regelmatig.

- Supporter zo hard je kan, maar hou afstand.

- Contact met spelers is op dit ogenblik niet wenselijk. We vragen fans daarom om in deze periode spelers niet meer om handtekeningen, handshakes, selfies of shirts te vragen.

De Pro League formuleerde ook een reeks aanbevelingen om het risico tot besmetting voor spelers en medewerkers in de marge van de wedstrijden tot een minimum te beperken.

-Onnodig direct contact wordt zoveel mogelijk gemeden: geen handdruk meer bij de aanvang van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd.

-Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal, in overleg met het referee department, tot nader order gebeuren zonder handen schudden.

-Bij de wedstrijdinterviews wordt een minimumafstand van 1 meter gerespecteerd.

-Interviews in de neutrale zone moeten gebeuren op een afstand van minstens 1 meter. De club kan beslissen om deze te vervangen door een extra persconferentie, waarbij de pers op een minimumafstand van minstens 1 meter wordt gehouden.

De Pro League volgt de situatie op de voet en is in permanent overleg met de bevoegde diensten en experten. Zo organiseert de Pro League volgende week een informatiesessie voor al haar clubs met de relevante experten. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen verdere maatregelen worden genomen, waarbij steeds de gezondheid van fans, medewerkers en spelers de eerste prioriteit is.