Grondwettelijk Hof fluit verlenging Doel 1 en Doel 2 terug: milieurapport nodig
Foto: Photo News

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet vernietigd die de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 tot 2025 verlengt. Volgens het Hof had er een milieueffectenrapport en inspraakprocedure georganiseerd moeten worden. De regering krijgt tot 2023 de tijd.

De twee kerncentrales moesten eerst in 2015 sluiten, maar omdat de bevoorradingszekerheid in het gedrang kwam, werd toen beslist om hun levensduur met tien jaar te verlengen. Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie vochten de wet die de verlenging regelde aan bij het Grondwettelijk Hof. Ze klaagden aan dat de verlenging niet is voorafgegaan door een milieueffectrapportering en inspraakprocedure.

De milieuorganisaties krijgen nu gelijk. Het arrest is echter niet onverwacht. Om over de zaak te kunnen oordelen, ging het Grondwettelijk Hof te rade bij het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde vorige zomer dat er wel degelijk een milieueffectenbeoordeling nodig was. Het EU-Hof liet wel de deur open voor een oplossing: het Grondwettelijk Hof zou de levensduurverlenging tijdelijk kunnen handhaven als door de sluiting het ‘reële en ernstige risico’ bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading wordt onderbroken en als er onvoldoende elektriciteit uit het buitenland kan worden ingevoerd om de sluiting op te vangen.

Volgens het Grondwettelijk Hof is aan die voorwaarden voldaan. De centrales mogen dus open blijven om regering en parlement de tijd te geven om de situatie recht te zetten. Uiterlijk op 31 december 2022 moet er een nieuwe wet zijn en daaraan vooraf moet er een milieueffectenrapport, inspraak van het publiek en grensoverschrijdende raadpleging hebben plaatsgevonden.

Minister van Energie Marie Christine Marghem reageert 'tevreden' op de beslissing. Voor minister Marghem wordt door het arrest erkend dat de beslissing van de regering om de levensduur van Doel 1 en 2 te verlengen gerechtvaardigd was om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Bovendien bevestigt het arrest 'dat deze studies niet hadden kunnen uitgevoerd worden voor de beslissing van de verlenging'

Marghem voelt zich voorts gesterkt in haar beslissing om een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) in te stellen om de elektriciteitsbevoorrading op middellange en lange termijn te verzekeren. 'Sinds het standpunt van het Europees Hof van Justitie in 2019, ben ik gestart met de voorbereidingen van de milieueffectenrapporten. Die studies moeten nu uitgebreid worden tot het CRM. Ik wil binnenkort een onderhoud met Europees commissaris Vestager over het dossier', besluit Marghem.