Tegen 2070 zijn we met 12,7 miljoen Belgen, maar bevolkingsgroei vertraagt
Foto: Patrick De Roo.

De bevolking die in België woont, stijgt met 11 procent tegen 2070 naar 12,7 miljoen. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2019-2070 van het Federaal Planbureau. De bevolking blijft groeien, maar groeit steeds trager. Vorig jaar voorspelde het Planbureau tegen 2070 nog een toename van de bevolking tot 13,2 miljoen inwoners.

Uit de hypothese van het planbureau zouden vrouwen in België tegen 2070 gemiddeld 1,7 kinderen krijgen. Vorig jaar werd dat nog geschat op gemiddeld 1,8 kinderen. Omdat een stijging in het actuele aantal geboortes uitblijft, werd dat cijfer bijgesteld.

Kinderen die geboren worden in 2070 zullen in ieder geval wat langer leven. Gemiddeld zullen zij een leeftijd bereiken van 89,7 jaar voor vrouwen en 88,1 jaar voor mannen. In Vlaanderen ligt dit hoger (90,8 jaar voor vrouwen en 89,2 jaar voor mannen) tegenover Brussel (88,9 jaar voor vrouwen en 86,8 jaar voor mannen) en het Waals Gewest (87,9 jaar voor vrouwen en 86,4 jaar voor mannen).

Migratie speelt een rol

Maar de demografische groei wordt niet alleen gestimuleerd door het aantal geboortes. Internationale migratie speelt ook een rol. Sinds 2000 is die toegenomen door verschillende factoren, waaronder de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en een opstoot van de immigratie uit de niet-EU landen, klinkt het. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekt daarvan ongeveer 35 procent van de immigranten van buitenlandse nationaliteit aan, het Vlaams Gewest 45 procent en het Waals Gewest 22 procent. Het planbureau voorspelt dat het migratiesaldo vanaf 2030 zal dalen en opnieuw de niveaus die begin de jaren 2000 werden waargenomen, zal bereiken van ongeveer 20.000 personen per jaar.

Brusselse stadsvlucht

Sinds enkele jaren wordt Brussel geconfronteerd met een aanzienlijke emigratie van jonge gezinnen met kinderen die zich in een minder stedelijke omgeving willen vestigen. Zowel naar het Waals Gewest als het Vlaams Gewest wordt massaal verhuisd, blijkt uit het verslag.

Maar ook vanuit het Waals Gewest is de interne migratie vanaf 2012 naar Vlaanderen gestegen. Een deel van die stijging wordt verklaard door de migratie van personen met een niet-EU-nationaliteit vanuit de Waalse gebieden waar de asielcentra zich bevinden. Dat kunnen asielzoekers zijn die, zodra ze een verblijfsrecht krijgen, migreren naar gebieden waar bijvoorbeeld de werkgelegenheid groter is, aldus het Planbureau.

Boomers alsmaar ouder

Omdat de grote babyboomgeneratie steeds ouder wordt, vergrijst België verder. Het aandeel 67-plussers zal van 17 procent in 2019 stijgen tot 24 procent in 2070. Binnen tien jaar, vanaf 2030, zullen er al meer 67-plussers zijn dan min-17-jarigen, voorspelt het Planbureau.

Door de vergrijzing, maar ook door de evolutie in de samenlevingsvormen, stijgt bovendien het aantal eenpersoonshuishoudens van 35 procent in 2019 naar 40 procent in 2070. Factoren als samenwonen of huwen op hogere leeftijd en de toename van het aantal koppels die uit elkaar gaan, spelen daar ook een rol in.