Raad van State heeft geen bezwaren bij wetsvoorstel abortus
Foto: An Nelissen
In een advies zegt de Raad van State dat hij geen problemen heeft met de uitbreiding van de abortuswet.

Op vraag van Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State zich gebogen over het voorstel voor de uitbreiding van de abortuswet­geving. CD&V, die tegen de verruiming was, had daarop aangedrongen. Ook de N-VA kantte zich tegen de uitbreiding.

De Kamer vond in de commissie Justitie in november vorig jaar toch een meerderheid van liberalen, socialisten, groenen, PVDA/PTB en Défi om het voorstel met bijbehorende amendementen goed te keuren.

De Raad van State heeft tegen de grote lijnen van dat voorstel geen bezwaar. De wetgever heeft het recht om de termijn waarbinnen abortus toegestaan is, te verlengen tot het einde van de 18de week na de bevruchting, in plaats van nu tot het einde van de 12de week.

Ook mag de wachttijd tussen het eerste consult en de uitvoering ingekort worden tot 48 uur. De Raad van State is het ermee eens dat artsen in het eerste consult voldoende informatie kunnen geven over anticonceptie en opvangmogelijkheden voor een kind dat toch geboren zou worden en heeft oren naar het argument dat veel vrouwen al beslist hebben voor ze naar dat eerste consult komen.

De Raad van State wil zich evenmin bemoeien met het feit dat er specifieke strafbepalingen wegvallen voor artsen die zich buiten de voorwaarden van de wet begeven, ‘gelet op de toepasbaarheid van het strafrecht, het tuchtrecht en het aansprakelijkheidsrecht’.

Alleen met de strafbepaling voor wie ‘fysiek of op enigerlei andere wijze’ probeert te verhinderen dat een vrouw vrije toegang heeft tot abortus, heeft de Raad wel moeite. Die bestraffing is onvoldoende precies geformuleerd en het is niet goed, zegt de Raad, om in de wet zelf al blinde vlekken of contradicties op te nemen. Er kan met name nog verheldering worden aangebracht over de vraag of en vanaf wanneer de partner van de zwangere vrouw die zijn afkeuring laat blijken in verband met de geplande abortus, strafbaar zal zijn.

Evaluatie  medische praktijk

Ook moet het parlement dieper ingaan op de vraag in hoeverre de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van abortus mag worden beknot, gezien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt dat bijvoorbeeld pamfletten van actievoerders overdrijvingen mogen bevatten.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof blijft na een eerste lezing van dit advies met vragen achter: ‘De Raad van State zegt dat er juridische ruimte is voor de wetgever om de abortuswet uit te breiden, maar ik blijf vragen naar een grondige evaluatie van de medische praktijk. Dat is nog steeds niet gebeurd.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig