Minister Muylle wil in elke provincie een zorgcentrum voor seksueel geweld
Themabeeld. Foto: Sven Dillen

Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) wil een zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld in elke provincie. Daarom werkt ze aan de oprichting van vier nieuwe centra, naast de reeds voorziene oprichting van drie nieuwe centra en de uitbreiding van drie bestaande centra.

Naast de bestaande uitbreidingsplannen moeten de provincies West-Vlaanderen, Limburg, Namen en Luxemburg volgens Muylle ook een voorziening krijgen. Daarom heeft de minister een KB klaar om het aantal nog eens uit te breiden met drie extra centra. Het KB wordt binnenkort voorgelegd aan de regering, er zal overleg gepleegd worden met het parlement om nog eens negen miljoen euro aan extra middelen vrij te maken.

‘We moeten zorgen dat slachtoffers van seksueel geweld overal in ons land een goede begeleiding kunnen krijgen’, vindt minister Muylle. ‘Door hulp dichtbij de slachtoffers te voorzien, kunnen we meer slachtoffers op de best mogelijke manier begeleiden.’

Slachtoffers kunnen op elk moment van de dag in zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) terecht. Daar staat een team van hulpverleners klaar, er is traumaverwerking voorzien, medisch en forensisch onderzoek, adviesverlening, en slachtoffers kunnen indien gewenst ook bijstand krijgen van politie en parket. Naast medisch personeel werken de centra ook samen met zedeninspecteurs van de politiediensten, de referentiemagistraat seksueel geweld van het parket en met een door het parket aangestelde DNA-lab.

Meer en meer slachtoffers vinden hun weg naar de bestaande centra in Gent, Brussel en Luik, die in 2017 werden opgericht door toenmalig staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). In dat jaar meldden zich elke dag gemiddeld twee slachtoffers, ondertussen zijn dat er drie per dag. Omdat het werkingsgebied van de centra wordt uitgebreid, wordt verwacht dat het aantal aanmeldingen zal stijgen, tot dertien per dag. In totaal werden al 2.244 slachtoffers geholpen sinds de oprichting van de centra. De slachtoffers die hun weg vinden naar de instellingen zijn vaak erg jong, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 25 jaar, 18 procent van de slachtoffers is jonger dan 15 jaar. De meerderheid van de slachtoffers zijn vrouwen, maar ook mannen melden zich aan.

Er werd vorig jaar al zes miljoen aan financiering vrijgemaakt om de drie bestaande centra uit te breiden en om drie nieuwe centra op te richten in Charleroi, Antwerpen en Leuven.