BAS klasseert beroep van Virton en Westerlo
Foto: Belga

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) klasseert het beroep dat Virton, samen met Westerlo, in 1B heeft aangespannen tegen de nietigverklaring van de thuiswedstrijd tegen Beerschot. Dat laat Beerschot weten op zijn website.

Vorige week werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23ste speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. De kalendermanager besliste de replay op 2 maart te laten spelen.

Virton tekende beroep aan bij het BAS, ook al maakten de Luxemburgers na de nederlaag in Westerlo afgelopen weekend (2-1) geen kans meer op de periodetitel.

Beerschot laat woensdag op zijn website weten dat het BAS die beroepsprocedure heeft geklasseerd.

‘In navolging van de procedure die dinsdagmiddag door Virton en Westerlo werd opgestart, heeft het BAS deze middag beslist om de zaak te klasseren conform de artikelen 17.4 en 17.5 van het Arbitragereglement van het BAS. Beerschot is van in het begin van mening dat het BAS onbevoegd was en wenste dan ook dat de gebruikelijke procedure gevolgd werd. Inmiddels heeft het BAS de procedure dan ook gesloten. Beerschot heeft terecht gelijk gekregen wat betreft de scheidsrechterlijke vergissing die werd begaan in de wedstrijd Virton-Beerschot van 25 januari 2020.’

‘Wat men ook mag beweren: het is zonneklaar dat de beoordeling van de scheidsrechter een dermate grove inbreuk vormde op de regels van het voetbalspel en dat de wedstrijd om die reden nietig diende te worden verklaard’, gaat Beerschot verder. ‘Beerschot heeft zich bewust afzijdig gehouden in alle commentaren om rustig in dit dossier te kunnen werken. Beerschot zal zich nu voorbereiden op de komende wedstrijden en verwacht dat dit in alle rust en sereniteit zijn voortgang kent.’