CD&V wil meer erkenning voor sterrenkindjes
Themabeeld. Foto: AP

CD&V wil ouders de mogelijkheid geven om hun levenloos geboren kindje, of sterrenkindje, een voor- en familienaam te geven, ongeacht de duurtijd van de zwangerschap. Nu is dat pas mogelijk na 140 dagen zwangerschap. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten diende daarvoor een wetsvoorstel in.

Om meer ouders de mogelijkheid te geven hun ‘sterrenkindje’ te erkennen, werd de wet recent nog gewijzigd. Sinds april kunnen ouders hun levenloos geboren kind laten registreren na 140 dagen zwangerschap. Voordien kon dat enkel na een zwangerschap van 180 dagen.

CD&V wil die erkenning nu versoepelen. ‘De emotionele impact van een kindje dat levenloos geboren wordt, is enorm groot. Het kind is net als alle andere kinderen en daarom vind ik het belangrijk dat de ouders vanaf dag 1 het kind zowel een voor- als familienaam kunnen geven’, zegt Verherstraeten. Daarnaast wil hij dat de burgerlijke stand voor deze kinderen ook een geboorteakte kan opstellen.

Voor de nieuwe maatregelen zal een overgangstermijn van één jaar gelden. Zo kunnen ouders van een levenloos geboren kindje toch nog een voor- en achternaam geven, indien ze dat wensen.

Zwangerschapsverlof

In het wetsvoorstel wordt ook voorgesteld om moeders de kans te geven hun zwangerschapsverlof te laten inperken na de geboorte van een sterrenkindje, mits gunstig advies van de arts. ‘Ik merk dat ouders die hun kind verliezen, dit elk op hun eigen manier verwerken’, zegt Verherstraeten. ‘Als de moeder wenst om opnieuw te gaan werken, moet zij die mogelijkheid krijgen.’

Bij een onbekende doodsoorzaak krijgen de ouders nu in de meeste gevallen een voorstel tot autopsie. Verherstraeten wil zo’n autopsievoorstel nu wettelijk verankeren. Hij wil tenslotte ook dat ziekenhuizen het stoffelijk overschot van een levenloos geboren kind laten cremeren in een erkend crematorium, ook wanneer de ouders hun zoon of dochter niet wensen te begraven of te cremeren.