Minimale dienstverlening gevangenissen komt er, zonder sociaal akkoord
De gevangenis van Dendermonde. Foto: pn

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil de regels rond minimale dienstverlening in de gevangenissen voortaan laten uitvoeren. Dat meldt hij in een persbericht.

Volgens de regels, die in november vorig jaar al in een KB werden vastgelegd, kan het gevangenispersoneel alleen nog staken tien dagen nadat er een aanzegging werd ingediend. Tijdens die staking zal er ook een minimale dienstverlening van kracht zijn.

De woordvoerster van Geens benadrukt dat er al drie jaar met de vakbonden overlegd werd over de minimale dienstverlening. Die regeling 'is belangrijk om essentiële rechten van de gedetineerden te waarborgen, zonder het stakingsrecht in het gedrang te brengen', vindt Geens. Het handhaven van de minimale dienstverlening moet ook de veiligheid van het personeel en de gedetineerden ten goede komen, klinkt het nog bij het kabinet van de minister.

Aanval op stakingsrecht
De vakbonden hebben de voorbije weken meermaals gestaakt uit protest tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Zij zien de regeling wel als een aanval op het stakingsrecht.
De bonden erkennen dat ze door de minister op de hoogte zijn gebracht over het voornemen om de regels in het KB voortaan ook in de praktijk te brengen. 'De minister heeft ons samengeroepen. Hij heeft een monoloog gehouden waarin hij ons meedeelde dat zijn plannen worden toegepast', zegt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. 'We hebben akte genomen van zijn boodschap en zullen dat voorleggen aan de achterban. We zullen zien hoe zij reageren.'

'We hebben een boodschap gekregen, die neerkomt op een dictaat uit de Wetstraat', reageert Robby De Kaey van de socialistische bond ACOD. 'De minister is tijdens deze legislatuur herhaaldelijk zijn afspraken niet nagekomen en probeert nu het personeel het zwijgen op te leggen.'

'Ik vind het pervers dat de minister het stakingsrecht afweegt tegen de basisrechten voor gedetineerden', zegt De Kaey nog. 'Door de overbevolking, de besparingen in de werkingsmiddelen en het personeelstekort doen zich nu ook al dagelijks problemen voor de gedetineerden voor. Maar daaraan wordt niet verholpen. Het is blijkbaar pas wanneer de vakbonden staken, dat de basisrechten van gedetineerden als belangrijk worden beschouwd.'

Dinsdagvoormiddag zullen de verschillende vakbonden met elkaar overleggen over een gemeenschappelijk reactie. Als de vakbonden beslissen om te staken, zal dat in principe moeten gebeuren volgens de nieuwe regels. In het andere geval is er sprake van een wilde staking. De Smedt ziet wel nog enkele problemen met een mogelijke toepassing van de minimale dienstverlening. 'Onder meer over de opvordering van personeelsleden moet heel wat worden opgehelderd. We verwachten daarover duidelijkheid.'