Michel kan geen akkoord over meerjarenbegroting sluiten
Foto: BELGA

De Europese top over de meerjarenbegroting is afgelopen. Er is geen akkoord gevonden tussen de staats- en regeringsleiders.

Ondanks urenlange vergaderingen is Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, er niet in geslaagd een akkoord over de meerjarenbegroting 2021-2027 uit de brand te slepen. De kloof tussen de ‘zuinige 4’ (Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden) en de andere lidstaten bleek te groot. De ‘zuinige 4’ willen niet verder gaan dan een meerjarenbegroting die 1 procent van het bruto binnenlands inkomen van de 27 EU-lidstaten bedraagt. Michel stelde 1,074 procent voor, het Europees Parlement mikt zelfs op 1,3 procent. Om tot die één procent te komen, moet volgens de zuinige lidstaten gekort worden op de landbouw- en cohesiefondsen. Maar dat stoot de traditionele landbouwlanden en de lidstaten uit Zuid- en Oost-Europa tegen de borst. 

‘We hebben zeer hard gewerkt om een akkoord te bereiken. Ongelukkig genoeg hebben we vastgesteld dat het niet mogelijk is en dat we meer tijd nodig hebben. Deze begroting ligt zeer moeilijk, zeker na de Brexit’, zei Michel, die er nog verrassend fris uitzag hoewel hij vrijwel de hele nacht bilaterale gesprekken voerde met de Europese leiders. Hij bedankte de leiders voor hun inzet en zei dat hij niet zal opgeven. Hij maakte niet bekend wanneer de volgende poging plaatsvindt. ‘Alles ligt op tafel. Het is een politieke kwestie.’ Volgens hem was deze top dan ook nuttig om de posities van de lidstaten beter te begrijpen. 'Er is geen reden om te talmen wanneer alle elementen op tafel liggen en de discussie naar het politieke niveau moet getrokken worden.'

‘De arbeid gaat verder’, zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen, die erop wees dat het nog lastig wordt. Niet alleen is een unaniem akkoord nodig onder de 27, daarna moet ook het Europees Parlement nog akkoord gaan.

Op de vraag of de rijkste landen in de EU hem in de steek gelaten hebben, antwoordde Michel: ‘Er zijn verschillende opinies rond de tafel. Deze discussie om de zeven jaar is altijd moeilijk, maar nu nog meer door de financiële gevolgen van de Brexit.’ Hij verwees naar zijn grootmoeder: ‘Om te slagen, moet je proberen.’ Von der Leyen verwees naar de 27 verschillende belangen die spelen, wat volgens haar normaal is in een democratie.

Met de mislukking is een traditie voortgezet: ook bij de vorige discussies over de meerjarenbegroting 2014-2020 was een tweede Europese top nodig om te slagen. Maar toen bereikten de leiders wel een akkoord in februari 2013. 

In een persbericht drukte Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli zijn ontgoocheling uit. 'Als we aan de verwachtingen van onze burgers willen tegemoet komen, moeten we voor voldoende geld zorgen. Met de klimaatverandering, de digitalisering en een nieuwe geopolitieke orde, staat Europa voor ongekende uitdagingen.'
 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig