Vluchtelingen krijgen geen kindergeld meer tijdens asielprocedure
Door het voorstel van Beke is de retroactieve uitbetaling van het Groeipakket voor vluchtelingen afgevoerd. Jambon deed daar eind vorig jaar nog een controversiële uitspraak over. Foto: Photo News

Vandaag hebben erkende vluchtelingen recht op een retroactieve uitbetaling van het Groeipakket voor de duur van hun asielprocedure. Tijdens deze periode hebben zij al recht op opvang, het zogenaamde ‘bed-bad-brood’. De Vlaamse regering heeft daarom besloten het aanvullend recht op het Groeipakket af te voeren.

Het Vlaamse regeerakkoord omvatte al een afschaffing van het Groeipakket voor asielzoekers tijdens hun asielprocedure, die gemiddeld twaalf maanden duurt. Dat is nu doorgevoerd, na een voorstel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam eind vorig jaar in opspraak door zijn uitspraken over het retroactieve kindergeld. Hij stelde toen dat een familie asielzoekers daarmee een huis zou kunnen kopen. Dat bleek slechts in heel extreme gevallen waar te zijn, en Jambon gaf toen toe dat hij ‘de commotie fout had ingeschat’.

Met asielzoekers worden hier specifiek de erkende vluchtelingen bedoeld, want andere asielzoekers hebben geen retroactief recht op het Groeipakket. Net als andere asielzoekers zijn vluchtelingen ten laste van de staat en hebben zij tijdens hun asielprocedure recht op opvang in een opvangstructuur, bekend als ‘bed-bad-brood’. Dat wordt federaal voorzien en gaat vooral om zaken in natura, zoals kledij, opvang of begeleiding.

‘Ongelijkheid wegwerken’

Enkel de retroactieve toekenning van het Groeipakket valt weg. Zodra vluchtelingen erkend worden, krijgen zij wel gezinsbijslagen. Nu krijgen ze dat al vanaf de datum van aanvraag van de vluchtelingenstatus. ‘Er is dus sprake van een ongelijke behandeling van de doelgroep asielzoekers. Die ongelijkheid werken we weg’, aldus het kabinet van minister Beke.

‘Het is belangrijk dat we het Groeipakket zo correct mogelijk inzetten’, zegt Beke. ‘Dat de groep van erkende vluchtelingen eigenlijk twee keer steun kreeg, was het gevolg van een goedbedoelde maatregel, maar niet verdedig- en uitlegbaar. Zoals beloofd bij de regeringsvorming, hebben we deze anomalie snel aangepakt.’

Dubbelop

‘Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die dat geld nodig hebben’, vindt ook Vlaams minister-president Jan Jambon. 'De maatregel die we nu terugdraaien, schoot zijn doel voorbij. Wie asiel aanvraagt, heeft al recht op bed-bad-brood, de retroactieve kinderbijslag was dus dubbelop.’

Voor 2019 is er een retroactieve uitbetaling van 750 euro of meer gebeurd aan 760 kinderen. Dat vormde een totaalbedrag van 1.007.794,82 euro.