Arts niet aansprakelijk voor achtergelaten watjes
Foto: Belga Image
Een neurochirurg die twee cottonoïden of kleine watjes achterliet in het hoofd van een patiënte bij wie hij een hersentumor verwijderde, gaat vrijuit.

De beslissing van het hof van beroep is door het Hof van Cassatie niet verbroken. De vrijspraak van de arts is bijgevolg definitief. Dat meldt De Artsenkrant.

De patiënte moest een tweede keer geopereerd worden om de watjes te verwijderen, maar ook om nog meer tumorweefsel weg te snijden. Bij die tweede operatie raakte de arts een bloedvat. Als gevolg daarvan lijdt de vrouw aan cognitieve stoornissen, een gebrek aan zelfredzaamheid en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het ziekenfonds en de patiënte probeerden de zaak eerst in der minne te regelen, maar trokken daarna naar de rechter. Volgens hen was er een oorzakelijk verband tussen het achterlaten van de watjes en de ‘medische fout’.

In eerste aanleg werd de arts aansprakelijk verklaard. De rechtbank oordeelde dat het achterlaten van  voorwerpen in het lichaam van een patiënt ipso facto als een fout moet worden aangezien. Het integraal verwijderen van alle voorwerpen voor het sluiten van de operatiewonden, behoort tot de resultaatsverbintenis van de uitvoerende arts,  klonk het in een vonnis van 16 november 2015.

Het hof van beroep ging daar tegenin en volgde de conclusie van de deskundigen. Die zeiden dat de tweede operatie sowieso moest plaatsvinden om extra tumorweefsel te verwijderen. Dat daarbij een complicatie optrad, mag niet als een fout worden gezien, oordeelde ook de rechtbank.

Een bijkomend argument van de verdediging was dat ‘in geen enkel neurochirurgisch centrum in ons land cottonoïden worden geteld bij het een operatie’.