Boy Scouts of America vraagt bescherming tegen schuldeisers na lawine aan misbruikaffaires
Foto: AFP

De Amerikaanse scoutsvereniging Boy Scouts of America (BSA) heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. De scoutsvereniging staat onder financiële druk, onder meer door juridische kosten na beschuldigingen van seksueel misbruik.

In een persbericht stelt de Boy Scouts of America dat het de bedoeling is om een fonds op te richten voor de slachtoffers en om de activiteiten te kunnen voortzetten.

‘Tragisch genoeg zijn er tijden geweest waarin individuen van onze programma’s gebruik hebben gemaakt om kinderen schade te berokkenen’, klinkt het bij de BSA. Die stelt dat het voorgestelde compensatiefonds voor de slachtoffers de beste manier is om hen schadeloos te stellen, en wel ‘op een manier die evenwichtig is en hun identiteiten beschermt’. De vereniging moedigt slachtoffers verder nog aan om een eis in te dienen.

‘We weten dat niets het leed ongedaan kan maken, maar we zullen er wel voor zorgen dat alle slachtoffers een eerlijke schadevergoeding zullen ontvangen’, zei ceo Roger Mosby in de verklaring.

Op basis van belastingaangiften van de bijna 400 lokale non-profitorganisaties die landelijk geregistreerd staan als afdelingen van de Boy Scouts of America, schatte The Wall Street Journal eerder dat de organisatie in totaal zo’n 3,3 miljard Amerikaanse dollar (3,05 miljard euro) aan middelen bezit. Rechtbankdocumenten spreken dan weer van een vermogen ‘dat mogelijk oploopt tot maximaal 10 miljard dollar’.

12.254 slachtoffers

De onthullingen over seksueel misbruik bij de Boy Scouts of America kwamen in 2012 voor het eerst aan het licht. De krant Los Angeles Times publiceerde toen duizenden pagina’s aan documenten die aantoonden dat de vereniging decennialang seksueel misbruik, gepleegd door duizenden vrijwilligers, had toegedekt. Toen al was er sprake van 5.000 dossiers, en net zoveel vermoedelijke daders.

Tot dan had de leiding van de BSA die informatie geheimgehouden. Slechts zelden werd er bij de autoriteiten melding gedaan. Tijdens een proces in Minnesota eind januari 2019 zei een expert die door de BSA was aangesteld dat er intussen 7.819 vermoedelijke daders en 12.254 slachtoffers waren geïdentificeerd, allemaal misbruikzaken die zich tussen 1944 en 2016 hadden afgespeeld. Die aantallen lagen nog hoger dan de voorgaande schattingen.

Verjaringstermijn verlengd

Dankzij wetswijzigingen in verschillende Amerikaanse staten, waardoor de verjaringstermijn voor seksuele agressie op minderjarigen werd verlengd, nam het aantal rechtszaken tegen de BSA de afgelopen jaren sterk toe.

De Boy Scouts of America werd opgericht in 1910 en telt 2,2 miljoen leden tussen 5 en 21 jaar. De BSA vroeg de bescherming tegen schuldeisers aan bij een rechtbank in Delaware. Volgens de vereniging zullen de activiteiten niet worden stopgezet.

Onder de bescherming tegen schuldeisers, kunnen organisaties rechtszaken tegenhouden en een deadline verkrijgen waarbinnen mensen een eis moeten indienen.