Vermassen noemt gang naar Cassatie door familie Tine Nys ‘merkwaardig’
Jef Vermassen. Foto: rr

In de zaak van de euthanasie van Tine Nys hebben de burgerlijke partijen maandag cassatieberoep aangetekend. Advocaat Jef Vermassen, die psychiater Lieve Thienpont verdedigde, noemt dat een ‘merkwaardige’ stap.

De advocaat van de familie Nys, Joris Van Cauter, legde maandag uit dat zij cassatieberoep hadden aangetekend omdat er volgens hen sprake is van een ‘onwettige beslissing’. ‘Het staat vast dat de euthanasiewet niet gerespecteerd werd, maar dat lezen we niet in het arrest. We zullen dat in cassatie aantonen, zonder jury, en hopen dat het arrest verbroken wordt’, zei hij.

Strafpleiter Jef Vermassen noemde die gang naar het Hof van Cassatie dinsdag in De Ochtend op Radio 1 ‘een merkwaardige stap’. ‘Het is hun goed recht dat ze niet willen berusten in hun uitspraak, maar het is wel merkwaardig. Meestal leggen mensen zich wel neer bij een uitspraak van het hof van assisen. De kans dat ze gelijk zullen krijgen, is namelijk zeer klein. Cassatie gaat over de gevolgde procedure in de zaak, niet over de feiten op zich. Je moet dus goede argumenten hebben wanneer je naar Cassatie trekt. Ik vind ze niet, maar misschien zijn zij slimmer dan ik en vinden ze toch procedurele argumenten. Maar 9 kansen op de 10 zal het volgens mij niet lukken.’

Vermassen zegt dat hij zijn cliënt Lieve Thienpont daarom maandag meteen heeft gerustgesteld. ‘Ze was ongerust door het nieuws, en nam daarom gisteren contact met me op. Ik heb haar meteen gezegd dat ze zich helemaal geen zorgen hoefde te maken. Op strafrechtelijk vlak is een uitspraak van assisen namelijk onbetwistbaar. Wat het burgerlijke aspect van de zaak betreft (de schadevergoeding, red.), daartegen kan men inderdaad cassatie aantekenen, maar dan moet alleen dat stukje proces opnieuw gedaan worden. En die kans acht ik dus heel klein.’

Mooie motivering

Vermassen: ‘Mocht het toch zover komen, ook dan ben ik er erg gerust in dat er geen schadevergoeding zal volgen. Mijn cliënt heeft namelijk een heel mooie motivering gekregen in het arrest van het hof. Daarin staat dat ze haar job perfect gedaan heeft en dat haar niks kan worden verweten. Als haar niks kan worden verweten, kan je van haar ook moeilijk een schadevergoeding bekomen.’

‘Het is ook merkwaardig dat de familie nu toch voor een schadevergoeding gaat, nadat ze altijd heeft gezegd dat het niet om het geld te doen was’, vervolgde Vermassen. ‘Maar in deze fase van het proces gaat het alleen nog om geld. Is ze dan wel altijd oprecht geweest?’

Geen jury meer

De strafpleiter sprak niet alleen geruststellende woorden voor zijn cliënte, maar ook voor de volksjury. ‘De jury zal sowieso nooit meer moeten samenkomen. Komt het na Cassatie toch tot een burgerlijke zitting in hoger beroep, dan zal die zitting worden behandeld door drie beroepsrechters. Tijdens een korte zitting zou men dan beargumenteren waarom een schadevergoeding toch nodig zou zijn. De vraag of er sprake was van gifmoord zal niet opnieuw ter sprake komen, want daarvan staat al strafrechtelijk vast dat dat niet het geval was.’

Vermassen werd door Radio 1 ook nog gevraagd naar zijn mening over de bijeenkomst van de Kamer vandaag. Daar heeft de SP.A gevraagd naar een onderzoek van de Hoge Raad van Justitie naar de rol van het parket in deze strafzaak. ‘Van mij mag dat zeker onderzocht worden, alles mag onderzocht worden, besloot Vermassen. ‘Er is tien jaar gewacht voor deze zaak voorkwam bij assisen. Eerst was de zaak geseponeerd, daarna werd de buitenvervolgingstelling gevraagd. Dan heeft men jaren gewacht, en plots was daar een grote bocht en toch een doorverwijzing naar asissen. Het is niet slecht dat nu eens onderzocht wordt of daar inmenging is geweest. Is er druk uitgeoefend op het parket? Het is een vraagteken, en dus goed dat het uitgezocht wordt. Mocht het zo zijn, dan moeten daar gevolgen uit voortkomen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig